Presse

Presseresumé: Akademisering: Det store uddannelsesbluf

Bragt i Pol/2 sektion/Dorte Toft, 28.03.12(8)

Politiken tog mandag fat på et af tabuerne i den danske uddannelsesdebat, ved at påpege, at hver femte akademiker er overuddannet i forhold til det job, som hun eller han bestrider. Et andet tabu bør dog også antastes, skriver Dorte Toft, journalist og forfatter, i dagens Politiken, nemlig den indædte ulyst til at lade prognoser for fremtidens behov på arbejdsmarkedet påvirke uddannelsespolitikken.

Danmarks status anno 2012 burde øge realitetssansen. Vi har aldrig haft så mange højtuddannede. Alligevel er vi raslet ned ad lister over vækst, innovation og skabelse af nye lovende virksomheder, alt imens vi får flere og flere bureaukrater. Arbejdsgiverne oplever resultatet af en bevidstløst uddannelsespolitik, mener Dorte Toft.

Hun påpeger et eksempel, hvor et barselsvikariat inden for kommunikation for nylig fik 450 ansøgninger. Det er særligt ansøgninger fra arbejdsløse humaniora uddannede. Sammenligner man akademiker ledigheden med eksempelvis ledigheden blandt ingeniørerne, ligger ingeniørernes ledighed konsekvent under akademikernes med kun et enkelt års undtagelse: 1994.

Ifølge Akademikernes Centralorganisations (AC) ledighedsstatistik for februar 2011 er ledigheden selv under den nuværende krise lavere for ingeniører end blandt magistre og djøf'ere. Ser man på livsindkomst tjener civilingeniøren tilmed en tredjedel mere end humanisterne, viser tal fra AE Rådet.

Ifølge Dorte Toft har universiteterne intet incitament til at udvise større realitetssans. Det er først og fremmest et studies popularitet og de studerendes fuldførelse, der bestemmer indtægternes størrelse. Der måles knap på kvalitet og slet ikke på samfundsnytten af måden, som uddannelsesmilliarder disponeres på. Det er et tabu, mener Dorte Toft. Derfor hørte man stort set ikke om Dansk Erhvervs forslag fra 2011 om at benytte en differentieret taxametertakst og SU-takst til at honorere behov mere end drømme. Det store spørgsmål er, om realitetssansen kan genskabes så flere kan være med til at trække samfundslæsset lidt tidligere, skriver Dorte Toft.

[X]