Presse

Akademikerne: Indre modsætning hindrer udbredelsen af Open Access

Altinget.dk/Lars Qvistgaard, formand, Akademikerne/21.04.16

Formanden for den nationale styregruppe for Open Access, Hans Müller Pedersen, skriver i sit debatindlæg, at vi kunne komme langt videre, hvis bare forskerne udnyttede deres ret til at parallelarkivere artikler i Open Access. Det er rigtigt, at den første barometermåling viser, at der er et stort uudnyttet potentiale. Men det er alt for unuanceret at konkludere, at det er forskernes skyld, at vi ikke har mere Open Access. For det første gør rigtig mange prestigefyldte forlag det meget besværligt for forskerne at benytte sig af den grønne vej til Open Access – altså gratis parallelpublicering. Mange tillader som eksempel kun, at det er meget tidlige versioner af artiklen, der må parallelpubliceres. For eksempel før den har været igennem peer review. Det må være en opgave for institutionerne at analysere de reelle årsager til, at potentialet for Open Access ikke udnyttes bedre - og sammen med forskerne lægge en strategi for, hvordan det bedst gøres. Eksempelvis er der måske andre personalegrupper på forskningsinstitutionerne, der er bedre til at varetage opgaven med at få publicerede artikler parallelpubliceret, end forskerne selv er. I Tyskland og Holland har man skrevet ind i ophavsretsloven, at forskere har lov til at lægge deres artikler i Open Access - og hvilke betingelser der skal gælde for det, uanset hvad de måtte have aftalt med et konkret tidsskrift. Så vidt jeg ved, er erfaringerne hermed gode, og en sådan ordning må også kunne gennemføres i Danmark.  Akademikerne arbejder aktivt på at påvirke EU-kommissionen, så vi kan få indført en sådan rettighed over hele EU, herunder i Danmark. Vi håber, at forslaget kan indgå i kommissionens overvejelser om en kommende reform af europæisk ophavsret, og vi vil opfordre de danske politikere til at vedtage en sådan ændring af loven om ophavsret.

[X]