Presse

Akademikerne: Freelancerne overtager arbejdsmarkedet

Altinget.dk / Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne/20.05.16 ( http://www.altinget.dk/arbejdsmarked/artikel/akademikerne-freelancerne-overtager-arbejdsmarkedet )

Disruption og digitale platforme vender op og ned på det danske arbejdsmarked. Virksomhedsejerne er bekymrede. En ny undersøgelse fra revisionshuset PwC viser, at næsten halvdelen af alle topledere forudser, at deres virksomheds kerneforretning i løbet af få år er forandret eller helt væk. Nye digitale platforme åbner op for, at udenlandske og danske virksomheder kan konkurrere om arbejdskraften på en helt anden måde end tidligere. Men de øger også konkurrencen på arbejdsmarkedet, så mange faste stillinger i fremtiden er i fare for at blive udskiftet med løse ansættelser. Vi har endnu til gode at se de fulde konsekvenser af denne udvikling. Men på det danske arbejdsmarked er der allerede nu langt flere freelancere og løst ansatte end for bare 10 år siden. Der er ikke noget nyt i, at danske virksomheder gør brug af freelancearbejdskraft. Løst ansatte har altid udgjort en del af arbejdsmarkedet i Danmark. I mange år har vi set løst ansat arbejdskraft været brugt inden for byggesektoren. Det nye er, at antallet af løsansættelser stiger kraftigt, og at de rykker ind i mange nye brancher. Siden 2010 er antallet af selvstændige uden ansatte, altså såkaldte freelancere steget fra 108.100 til 144.600 i 2013 ifølge Eurostat. Arbejdstagernes fortsatte fleksibilitet og omstillingsparathed er et plus for den enkelte, men også for virksomhederne og for Danmarks konkurrenceevne. Det er med til at styrke mulighederne for produktivitet og erhvervslivets evne til at forny og udvikle sig. Det er vores pligt at sørge for, at den nye freelancegeneration kan holde til et langt arbejdsliv og vedblive at være attraktive på arbejdsmarkedet. Det stiller krav til de faglige organisationer om nye varer på hylderne, som er noget mere og andet end vejledning om bestemmelser, overenskomster og paragraffer i funktionærloven. Det er også i virksomhedernes interesse, at freelancegenerationen sikres ordentlige vilkår. Hvis de skal kunne producere varer, der efterspørges af kunder på et globalt og mere og mere konkurrencepræget marked, har de også en interesse i, at arbejdskraften fornyer og udvikler sig løbende. Det kræver også en ny arbejdsmarkedsmodel, hvor staten understøtter en situation, præget af, at flere og flere, oftere skifter job og arbejder for flere arbejdsgivere ad gangen. Hvor alle sikres ordentlige arbejdsmarkedsrettigheder og adgang til kompetenceudvikling, uanset om arbejdet udføres som lønarbejde, freelance eller selvstændigt. Vi er parate til at forny os. Lad os gøre disruption og platformsøkonomi til en del af trepartsforhandlingerne.

[X]