Presse

Akademikerne: Fra talkrig til forhandlingsbord

Altinget/Finn R. Larsen, formand for Akademikerne/22.10.14

Regeringens dimensioneringsmodel er en nødvendighed, men formand for Akademikerne Finn R. Larsen er alligevel ikke tilfreds. At Akademikerne anerkender brugen af dimensionering som ét ud af flere håndtag, skal ikke (misfor-)tolkes som begejstring over dimensioneringsmodellens indretning, som den fremstår for nærværende. For modellens indretning afspejler en skrivebordstænkning.

Det er velkendt AC-politik, at der nødvendigvis må tilstræbes en rimelig balance i kandidatproduktionen og arbejdsmarkedsbehovet. Dette er på ingen måde nogen simpel øvelse. Akademikerne har derfor påpeget, at en dimensioneringsmodel skal udvikles i samarbejde og delt ansvar mellem ministerium og universiteterne. Derfor er det også positivt, at ministeriet og universiteterne nu tilsyneladende har sat sig sammen for at drøfte modellens forudsætning og indretning med henblik på at finde en fælles løsning.

Akademikerne har opfordret til, at næste skridt bliver, at ministeriet inviterer til en bredere drøftelse af, hvordan en mere fremadrettet dimensioneringsmodel kan udformes, så den kan benyttes snarest muligt. I dette arbejde må taxametersystemets incitamentsstruktur nødvendigvis også medtænkes. Akademikerne hæfter sig afslutningsvist ved, at uddannelsesministeren har understreget, at dimensioneringen ikke skal ses som en sparerøvelse, men et ønske om at omfordele studiepladser fra uddannelser med ringe jobperspektiver til uddannelser med tilsvarende gode. Det udsagn har vi tænkt os at holde ministeren op på.

Læs hele debatindlægget

[X]