Presse

Akademikerne: Forenkling, forudsigelighed og faglighed

Altinget/Birgit Bangskjær, Chefkonsulent, Akademikerne/20.02.15

Hvis hensigten med en reform af taxametersystemet er at understøtte uddannelsernes kvalitet, må de to færdiggørelsestaxametre afskaffes, ligesom den økonomiske incitamentsstyring i fremdriftsreformen skal rulles tilbage. Det var en af pointerne i mit foregående bidrag til debatten om reform af taxametersystemet her i Altinget.

Diagnosen tror jeg de fleste med kendskab til universitetsuddannelse er enige i. Skal jeg tage tråden op fra mit foregående debatindlæg her i Altinget, er det for mig at se helt afgørende, at den politiske reformproces tager udgangspunkt i de tre F’er: Forenkling, forudsigelighed og faglighed.

Akademikerne har i kølvandet på offentliggørelsen af Kvalitetsudvalgets endelige rapport fremsendt seks konkrete forslag til tiltag til uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen, der kan skabe øget fokus og prestige til undervisnings- og uddannelsesopgaven på universiteterne. I kvalitetsøjemed er det uholdbart, at basismidlerne er faldet. Akademikerne foreslår, blandt andet, at øge basisbevillingernes andel på universiteterne, mod at universiteterne forøger andelen af adjunkter.

 

[X]