Presse

Akademikerne: Den danske model kan give kæmpe fordele i andre EU-lande

Alt T/Lars Qvistgaard, formand, Akademikerne/23.02.17

Hvordan kan det være, at I i Danmark er glade for og stolte af jeres velfærdsstat og gode lønninger, men samtidig ønsker I ikke, at andre europæiske lande skal have nogle af de samme goder?

Sådan lød spørgsmålet fra EU-kommissær Marianna Thyssen til både Folketingets politikere og arbejdsmarkedets parter i Danmark, da hun for nylig besøgte Danmark. Når EU-Kommissionen foreslår initiativer på arbejdsmarkedsområdet, lyder svaret fra Danmark som oftest nej tak. Men i vor iver for at passe på vor egen danske model, glemmer vi helt at tage stilling til de kæmpe fordele, der kan være i de nye initiativer for borgere i andre EU-lande. Når danske politikere på det skarpeste tager afstand fra kommissionens forslag om at drøfte mulighederne for udviklingen af et socialt Europa, får man det fejlagtige indtryk, at den danske model alene er reguleret via aftaler/overenskomster indgået af arbejdsmarkedets parter. Men sådan er det jo langt fra. For det første består reguleringen af det danske arbejdsmarked af både love og aftaler/overenskomster. Mere end halvdelen af Akademikernes medlemmer er beskæftiget på det private arbejdsmarked, og de er typisk ikke omfattet af en overenskomst. For det andet har vi jo gennem årene vist, at EU-regulering sagtens kan håndteres og tilpasses den danske model gennem implementering i overenskomster eller lovgivning. For det tredje håber jeg inderligt, at vi også fremadrettet kan hjælpe andre EU-lande uden først at spørge, om det nu kan betale sig og gavner os selv. Et velfungerende indre marked vil i længden være til fordel for os alle. Jeg synes, at kommissionens initiativ giver anledning til at være optimistisk med hensyn til udviklingen af EU. Selvom optimister er kendt for at se muligheder i alle fejl og pessimister for at se fejl i alle muligheder, så vil jeg gerne opfordre pessimisterne til at undersøge og overveje, om der ikke skulle være enkelte dele af kommissionens udspil, der kunne bane vejen for en positiv udvikling – også for den danske model.

[X]