Presse

Akademikerne advarer mod SU-lån

Berl/3/Jens Ejsing/02.04.16 (5)

Det kommer til at koste samfundet dyrt, og langt færre unge vil tage en lang videregående uddannelse. Så klar lyder advarslen fra den faglige organisation Akademikerne, der i et nyt notat ser nærmere på konsekvenserne af at omlægge SU til lån i stedet for stipendium for kandidatstuderende på universiteterne. Tallene fra Akademikerne kommer, efter at spørgsmålet om SU de senere måneder for alvor er begyndt at bevæge sig op ad den uddannelsespolitiske dagsorden. Akademikerne når frem til, at ”det vil på lang sigt alt andet lige mindske velstanden”, og at ”de offentlige finanser svækkes med omkring tre milliarder kroner” om året. Ifølge Akademikernes formand, Lars Qvistgaard, ”betyder det nuværende SU- system, at vi har en tårnhøj gennemførselsrate i forhold til andre lande, vi sammenligner os med”. ”Det er samfundsmæssigt fornuftigt med en høj gennemførelsesrate. For det første, fordi det betyder et mindre frafald, hvilket betyder færre udgifter. For det andet fordi samfundet får en økonomisk gevinst ud af højtuddannede,” siger han. Han mener, at der allerede er ”sparet lige lovlig meget” på uddannelsessystemet. Uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv Mette Fjord Sørensen undrer sig over nogle af budskaberne i notatet. Bl.a. at højere SU vil føre til et lavere frafald. ”65 procent af de kandidatstuderende fik SU i 2011. Altså var der 35 procent, der ikke fik, enten fordi de var løbet tør for SU eller tjente for meget ved siden af. Men de klarer sig tilsyneladende alligevel. Det er i hvert fald ikke sådan, at 35 procent på kandidatdelen falder fra, fordi 35 procent ikke få SU,” siger hun. Ifølge Mette Fjord Sørensen er det ”nødvendigt at se på, hvordan vi bruger midlerne til uddannelse”. Danmark bruger årligt omkring 30 milliarder på uddannelse og SU. Cirka halvdelen går til SU. Ifølge videnskabsminister Ulla Tørnæs (V) har ”vi i Danmark verdens måske nok mest generøse SU-system”.

[X]