Presse

Presseresumé: Akademikere kan skabe vækst i små firmaer

Bragt i Børs/Oscar Lund 03.04.2012 (18)

Højtuddannede akademikere kan være med til at gøre de mindre og mellemstore virksomheder skarpere, mere innovative og kreative, eksempelvis i udviklingen af nye produkter og markeder. Samtidig har veluddannet arbejdskraft en positiv effekt på produktiviteten i virksomhederne. "Det viser erfaringer med den såkaldte Videnpilotordning for mindre og mellemstore virksomheder. Problemet er, at ordningen trods kontante fordele er stort set ukendt for virksomhederne," siger Thomas Møller Sørensen, chef for MMV og Entrepreneurship i DI.

Evalueringen af Videnpilotordningen viser, at de mindre og mellemstore virksomheder, der har gjort brug af ordningen, har haft en fremgang i produktiviteten og en gennemsnitlig merfortjeneste på 1,1 mio. kr. sammenlignet med virksomheder, som ikke har brugt den. "Mange akademikere er måske ikke klar over, at de i en mindre og mellemstor virksomhed kan få et spændende og alsidigt job med mange forskellige opgaver. Akademikere skal nok være bedre til at screene jobmarkedet og være mere kreative med hensyn til at finde job, som måske ikke lige præcis ligger inden for den uddannelse, de har taget," mener Thomas Møller Sørensen.

Formanden for Akademikernes Centralorganisation (AC), Erik Jylling, giver Videnpilotordningen sin fulde opbakning. "Det er et instrument til at bringe akademikerne ud i de små og mellemstore virksomheder, som ikke har e tradition for at ansætte akademikere. Det er oven i købet en dobbeltsucces, fordi akademikeren ud over at skabe og udvikle sit eget job er med til at skabe vækst og nye arbejdspladser i virksomheden," siger Erik Jylling.

[X]