Presse

AC: Vi må se med friske øjne på ph.d.-uddannelsen

Altinget.dk/Erik Jylling, formand for Akademikernes Centralorganisation/05.11.12

Det er positivt, at ph.d.-satsningen fastholdes, og universiteterne selv får mulighed for at prioritere, mener Erik Jylling, formand for Akademikernes Centralorganisation. Men universiteterne bør se med friske øjne på fordelingen af ph.d.ere og sætte fokus på, at mange nyuddannede skal ansættes i den private sektor. "Frem til 2012 fulgte der sammen med pengene til de mange nye ph.d.er også en klausul om, at universiteterne skulle ansætte langt hovedparten af de nye ph.d.ere på de våde områder. I praksis blev pengene fordelt til universiteterne med ca. 90 procent til teknisk videnskab".

Erik Jylling advarer derfor i forbindelse med forslaget til finansloven 2013, hvor der ikke foreligge er sådan klausul, at "universiteterne bør bruge deres frihedsgrader til at genoverveje, om den aktuelle fordeling af ph.d.-optaget er den rette". Han ser, at overgangen på nogle af fagene på de våde områder fra kandidatuddannelsen til ph.d.-uddannelsen er så høj, at det kan diskuteres, hvorvidt talentmassens størrelse fastholder kvaliteten i ph.d.-uddannelsen, og at der modsat på de tørre områder kan gå talentmasse til spilde, da overgangsfrekvenserne er lave.

"Fastholdelsen af ph.d.-satsningens høje optag betyder også, at udbuddet af færdige ph.d.er øges kraftigt i de kommende år fra ca. 15.000 beskæftigede ph.d.er i 2009 til ca. 45.000 ph.d.er i 2030. Det har dog aldrig været meningen med ph.d.-satsningen, at alle de mange nye ph.d.er skulle ansættes på universiteterne - i stedet skal flertallet af dem gerne bidrage til at øge innovation og vækst i den private sektor. Derfor må vi i langt højere grad end tidligere synliggøre og sætte fokus på ph.d.ernes forskellige karrieremuligheder og karriereveje," skriver Erik Jylling.

Han mener, at universiteterne skal bidrage til netop dette, når ph.d.erne er færdige med deres afhandling, samtidig med at man i tilrettelæggelsen af ph.d.-uddannelserne kan tage i betragtning, at ph.d.ernes arbejdsmarked i fremtiden bliver meget mere varieret end tidligere. Erik Jylling foreslår, at de enkelte ph.d.-studerende allerede i forløbet kan begynde at "tone" deres uddannelse i retning af det ønskede delarbejdsmarked.

[X]