Presse

AC: Flere midler til Videnpilotordningen

Bragt i Altinget(Forskning og Innovation)/Erik Jylling, formand for AC.

Videnpilotordningen er uhyre vigtig for innovationsindsatsen, men midlerne er så begrænsede, at den flere gange er løbet tør for midler. Under al kritik, skriver formanden for Akademikernes Centralorganisation (AC), Erik Jylling.

Ordningen er en enkel og ikke særlig dyr ordning, som med et løntilskud bringer højtuddannede og virksomheder sammen. Den bidrager dermed både til at skabe øget vækst og innovation i SMV'erne og til at skabe job i virksomheder, der ikke før har haft akademikere ansat. Det er en meget velfungerende ordning med påviselig effekt- og alligevel er den gang på gang løbet tør for finansiering. Det må ikke ske igen.

Ordningen har vist sig at være den helt rigtige igangsætter for matchningen af virksomheder og højtuddannede - men det betyder til gengæld også, at der allerede er forbrugt eller disponeret to tredjedele af de 26 millioner kroner, der er afsat til ordningen i år. Dette tyder på, at ordningen vil løbe tør for penge hen over sommeren, hvor der ikke tilføres yderligere finansiering. Det vil være et stort tilbageslag for indsatsen.

I 2011 løb videnpilotordningen tør for penge to gange, først i marts og sidenhen i juni. Hvis det sker igen i år, vil Akademikerkampagnen, som netop igangsætter en ekstra indsats her i efteråret, stå uden et af de vigtigste værktøjer til at få SMV'erne til at vove at ansætte en akademiker. Det vil blive sværere at opnå de ønskede resultater, hvis kampagnen ikke kan henvise virksomhederne til videnpilotordningen.

Politikerne har generelt set givet udtryk for stor opbakning til ordningen, og det må de nu demonstrere i praksis ved at finde stabil finansiering i 2012 og 2013. Alt andet vil være at svigte den konstruktive og konkrete innovationsindsats i en kritisk situation.

[X]