Presse

AC: Bredt forlig om forskning og uddannelse, tak

Bragt i Altinget.dk/Debat/Erik Jylling, 20.08.12

Erik Jylling, formand for Akademikernes Centralorganisation (AC) opfordrer uddannelsesministeren og forskningsordførerne til at skabe politiske enighed om et bredt forlig om forskning og uddannelse, og at bruge forliget til at fastholde stabilitet og fremgang i investeringerne som i de seneste seks år. Regeringens målsætninger er ambitiøse, og en realistisk finansiering af forskningsmålet på 1 pct. af BNP og uddannelsesmålsætningerne kan risikere at koste aktiviteter på mindre synlige områder. Man må således forvente en hård prioritering af midlerne.

Her og nu finder Erik Jylling det dog vigtigst at påpege, at der er stærk brug for at skabe en kendt og stabil udvikling i finansieringen, så forsknings- og uddannelsesinstitutionerne ved, hvad de har at regne og planlægge med i de kommende år. En sådan stabilitet skabes bedst med et politisk bredt forlig, skriver Erik Jylling i Altinget. Han finder det helt afgørende, om det lykkes politikerne at indgå en aftale om forsknings- og uddannelsesøkonomien, som rækker længere end blot ét år. Det er vigtigt for universiteterne at kende de afgørende dele af deres økonomiske rammer længere frem i tiden en et år.

AC opfordrer også politikerne til at påtage sig ansvaret for at omsætte løftet om, at de offentlige forskningsmidler skal udgøre 1 pct. af BNP, til en realitet og dermed vise reelle ambitioner for forskningssektoren.

AC forventer i forbindelse med de store optag på de videregående uddannelser i år, at de også bliver fulgt af øgede taxameterbevillinger, så de studerende ikke kommer til at betale for det store optag med en dårligere uddannelse. Forskningen skal sættes i spil i virksomhederne og de højtuddannede skal bidrage til viden udvekslingen og være med til at drive innovationen. Endelig opfordrer Erik Jylling til en åben debat om udfordringerne. Det kan være vanskeligt op til og i et forhandlingsforløb, men der kommer ikke bedre resultater ud af en lukket proces.

[X]