Presse

A-kasser og jobcentre skal samarbejde

JP/1/Ingrid Stage og Allan Luplau/11.11.13 (24)

I dagens udgave af Jyllands-Posten skriver Ingrid Stage,
formand for Akademikerne og Allan Luplau, formand for Akademikernes a-kasse for
akademikere og ingeniører følgende. Dansk Arbejdsgiverforening har siden
sommerferien benyttet enhver given lejlighed i medierne til at tale nedsættende
om a-kassernes indsats over for de ledige medlemmer. Det sker, lige før en
række eksperter med Carsten Koch i spidsen skal komme med forslag til en reform
af beskæftigelsesindsatsen. I den forbindelse ser DA gerne, at eksperterne
finder frem til forslag om at indskrænke a-kassernes rolle mest muligt i
fremtidens beskæftigelsessystem. Sågar bør rådighedskontrollen ifølge DA
overføres til de før så udskældte jobcentre. DA's mission hviler på en
gammeldags tanke om, at der skulle være tale om en fordelingskamp mellem
a-kasse og jobcenter om opgaverne. I virkelighedens verden er den slags tanker
imidlertid afløst af et fokus på partnerskaber og tæt samarbejde. Eksemplerne
på samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser om at hjælpe de ledige med at komme
i beskæftigelse er mangfoldige. Lad os nævne nogle eksempler fra det akademiske
område: I Aarhus har jobcentret i adskillige år haft et tæt samarbejde med de
akademiske a-kasser om akademikerindsatsen - et samarbejde som bl.a. har
resulteret i, at Jobcenter Aarhus gentagne gange har scoret højest blandt
jobcentre, når det gælder de ledige akademikers tilfredshed med indsatsen. Når
det gælder virksomhedskontakten, har de akademiske a-kasser og jobcentrene
landet over de seneste par år deltaget i en koordineret virksomhedskontakt
styret af Akademikerkampagnen, hvor man tilsammen har besøgt over 7.500 små og
mellemstore virksomheder og skabt omkring 2.000 jobåbninger for akademikerer i
disse virksomheder. De ledige oplever en sammentænkt strategi og service på
tværs af jobcenter og a-kasse. Virksomhederne får én indgang til
beskæftigelsessystemet, når de har behov for assistance til rekruttering af
højtuddannet arbejdskraft.

[X]