Presse

”Buen er spændt meget hårdt”

Berl/1/Jette Aagaard og Carolina Kamil/21.05.13

Akademikere og industrien byder uddannelsesministerens erhvervsrettede kurs velkommen, men universiteterne føler sig pressede af stadigt voksende politiske krav. Hos såvel dansk erhvervsliv som det forbund der organiserer de danske akademikere, modtages uddannelsesminister Morten Østergaards (R) opsang til uddannelsessektoren positivt.

Hos  Akademikerne ville formand Erik Jylling ønske, at  uddannelses-institutionerne "var lige så markedsorienterede i forhold til at få kunderne ud af butikken, som man er i forhold til at få dem ind". "Der bliver tilført 10.000 akademikere netto til arbejdsmarkedet hvert år. Og den opbremsning, der har været i den offentlige sektor under krisen, betyder, at  det offentlige slet ikke kan absorbere dem. Så der er helt tydeligt behov for at ændre mindsettet og for at tone uddannelserne mere mod det private," siger han og påpeger, at han vil holde øje med, hvad der så kommer ud af uddannelsesministerens tanker. For Akademikerne understreger, at der skal ske noget fra politisk hold, hvis ikke kvaliteten af de danske universiteter skal forringes.

"Når skiftende regeringer har sat et mål om, at 25 procent skal have en universitetsuddannelse, har man spændt buen meget hårdt. Pyramiden risikerer at blive meget bred uden at blive særlig høj - og det vil vi gerne advare imod. Vi skal passe på, at vi ikke ender med at lave et masseprodukt, så vi alle kan kalde os halvstuderende røvere, mens kvaliteten bliver så lav, at vores universiteter bliver devalueret i udlandet," siger formand Erik Jylling. Det er netop den frygt, universiteterne forsøger at imødegå. Men i rektorkollegiet
oplever man, at de mange forskellige politiske målsætninger på området sætter kvaliteten under pres.

[X]