Vækst- og erhvervspolitik

Vigtig investering i at få flere akademikere i mindre virksomheder

Regeringen ser rigtig i sit nye vækstudspil ved at satse på at få flere akademikere ud i små og mellemstore virksomheder. Men de gode intentioner skal bakkes op af flere og stærkere tiltag: Akademikerne foreslår en ny vækstpilotordning.

Mange mindre virksomheder i Danmark er i den situation, at de mangler ny viden for at kunne sætte gang i en udvikling og vokse. Samtidig er ledigheden blandt nyuddannede fra universiteterne stor.

Ledigheden for nyuddannede akademikere ligger i dag på 27,9 pct. Det er mange år siden, at ledigheden her har været under 25 pct.

Derfor er det positivt, at regeringen sætter fokus på udfordringen i deres nye vækstinitiativ med udspillet om, at man vil udbrede kendskabet til de eksisterende ordninger, der matcher ledige akademikere med virksomheder.

”Akademikere kan levere den innovationskraft, de kompetencer og den viden, mange mindre virksomheder står og mangler for at komme fremad og få større overskud. Ros til regeringen for, at de nu bakker virksomhedernes udviklingsbehov op med konkret handling”, siger Finn R. Larsen, formand for Akademikerne.

”Men der er behov for at få langt flere akademikere ud i de mindre virksomheder for løfte væksten i Danmark nu og ikke mindst på lang sigt”, siger Finn R. Larsen.

Godt på vej – men kun halvt i mål
Det er ikke just et nyt problem der er opstået med at få ledige akademikere og mindre virksomheder til at finde sammen. Problemet har eksisteret i årevis. Men til trods for, at der er store gevinster ved et samarbejde for alle parter, finder de ikke hinanden af sig selv.

”Lad os bruge de værktøjer, vi ved virker mest effektivt, og hjælper virksomhederne. Vi ved fra undersøgelser, at når mindre virksomheder ansætter akademikere, har ca. 40 pct. brug for at gøre det ovenpå en økonomisk tilskudsordning”, siger Finn R. Larsen.

”For at nå i mål med at få flere akademikere ud i mindre virksomheder, er det nødvendigt, at regeringen leverer løsninger, der sigter mere målrettet på bundlinjen i de mindre virksomheder”, siger Finn R. Larsen.

Effektivt værktøj: En vækstpilotordning
Akademikerne foreslår, at regeringen lancerer en ny vækstpilotordning, som skal styrke virksomhedernes mulighed for at gøre brug af højtuddannede. En ny vækstpilotordning betyder, at virksomheder ved at ansætte en akademiker kan få tilskud til 50 pct. af lønnen i en periode på op til 9 måneder.

Tilskuddet er ofte den afgørende faktor, når en mindre virksomhed skal kaste sig ud i at ansætte den første akademiker.

Læs regeringens udspil: Bedre vilkår for investeringer og ivæksættere

Flere informationer

Finn R Larsen, formand for Akademikerne, 2966 6977, frl@ac.dk

[X]