Vækst- og erhvervspolitik

Vækstpakke: Akademikere skaber vækst i landdistrikterne

Med sin nye vækstpakke giver regeringen 60 mio. kr. til en ny vækstpilotordning til landdistrikterne og tager dermed et skridt hen imod at fremme væksten i de mange mindre virksomheder, der ligger uden for de store byer. Akademikerne roser tiltaget, men samlet set trækker regeringen Danmark væk fra et højere vidensniveau i erhvervslivet, når der samtidig spares 10 mia. kroner på uddannelse og forskning.

Regeringen rammer plet med lanceringen af en ny vækstpilotordning til landdistrikterne. Den nye ordning vil sikre flere højtuddannede i virksomheder i landdistrikterne. En vækstpilotordning gør det nemlig nemmere for mindre virksomheder at gøre brug af akademisk arbejdskraft. 

Tiltaget betyder konkret, at virksomheder ved at ansætte en akademiker får tilskud til lønnen i en opstartsperiode. Der afsættes 60 millioner kroner over de næste fire år til ordningen.

”Regeringen fortjener stor ros for at lancere en vækstpilotordning til landdistrikterne. Vi ved, at en effektiv vej til at få gang i væksten er at få mere viden ud i det private erhvervsliv. En styrket indsats for at få flere højtuddannede ud i de mindre virksomheder, er et rigtigt sted at starte”, siger Formand for Akademikerne Finn R. Larsen.

Akademikerne forventer dog, at virksomhedernes efterspørgsel efter vækstpiloterne vil være så stor, at puljen hurtigt bliver tømt.

”Vi har et stort uforløst potentiale i Danmark med at få højtuddannede ansat i mindre virksomheder. Vi håber derfor, at regeringen er parat til at putte flere penge i ordningen, hvis virksomhedernes efterspørgsel på vækstpilotordningen overstiger de 15 mio. kr., der årligt er afsat, siger Finn R. Larsen og tilføjer, at han på sigt håber, at vækstpiloten på et tidspunkt bliver udvidet geografisk, så virksomheder i hele landet kan får gavn af ordningen.

Den nye vækstpakke fjerner dog ikke indtrykket af, at regeringen virker rådvild, når det kommer til at finde kursen for at fremtidssikre væksten og udviklingen i Danmark.

”Vi er tilfredse med, at regeringen nu investerer 60 mio. kr. i at få flere akademikere ud i de mindre virksomheder. Men set i lyset af, at regeringen samtidig har prioriteret at spare 1,4 mia. kr. på forskningsområdet og 8,7 mia. kr. på uddannelse, virker regeringens vækstambitioner på Danmarks vegne mildest talt uklare. Hvis vi skal fremtidssikre væksten i Danmark har vi behov for langt større ambitioner på forsknings- og uddannelsesområdet”, siger Finn R. Larsen.

Gode grunde til at investere i at få flere højtuddannede ansat i mindre virksomheder

• Når mindre virksomheder ansætter en akademiker resulterer det i øget udvikling og plus på bundlinjen. Undersøgelser viser, at når en virksomhed ansætter en akademiker, stiger produktiviteten i snit med 500.000 kr. efter lønudgifterne er betalt. Samtidig ved vi, at ansættelsen af den første akademiker typisk skaber seks efterfølgende ikke-akademiske jobåbninger i virksomheden.

• Mindre virksomheder udgør ca. 80 pct. af det samlede danske erhvervsliv, og mange af dem ligger uden for de store byer. Formår vi at løfte disse virksomheder, sætter vi gang i en god spiral, og sikrer en positiv udvikling i hele landet.


• Undersøgelser fra Forsknings- og Uddannelsesministeriet viser, at Danmark kan øge sit BNP med 20 mia. kr. hvis vi får flere højtuddannede ud i den private sektor generelt og kommer på niveau med de europæiske top-5 OECD lande.

[X]