Vækst- og erhvervspolitik

Turbo på dansk iværksætteri

Debatindlæg af Erik Jylling, formand for AC, Trine Bramsen It- og innovationsordfører (S) og Søren Friis Larsen, markedsdirektør i Dansk Erhverv bragt i Jyllands-Posten.

Danmark skal have flere iværksættere. Det kræver, at vi bliver bedre til at motivere langt flere til at vælge tilværelsen som iværksætter. Og at vi bliver bedre til at støtte iværksætterne på vejen mod vækst og nye arbejdspladser. Alle danske virksomheder er startet med en ide, vilje og lyst til at gøre noget nyt. Evnen til at kunne se muligheder har været drivkræften for mange.  Men endnu flere skal med, hvis Danmark fortsat skal være et land i vækst.

Halvdelen af de studerende har overvejet at starte virksomhed, når de starter deres studie. Vi har altså et stort potentiale for at få mange flere iværksættere. Vores udfordring er, at vi internationalt set halter bagud med nye vækstvirksomheder. Andelen af vækstiværksættere er desværre halveret på fem år. Den udvikling har vi en stærk interesse i at vende. For nye virksomheder skaber i særlig grad beskæftigelse og værdi til Danmark. Har vi de rette rammer for dem, som vil skabe noget stort og nyt?

Vores vision er klar. Om 20 år skal der eksistere store, førende danske virksomheder, hvis navne vi ikke kender i dag, fordi de endnu ikke er grundlagt. Disse virksomheder skal være med til at sikre vækst, job og velstand i Danmark. Hvis vi skal realisere den vision, skal iværksætteri fylde mere på vores uddannelser. Vi skal have skabt en iværksætterkultur i Danmark, hvor der motiveres til at afprøve nye tanker og idéer - og hvor der er faglig støtte til at gøre dem til en god forretning.

Vi skal give plads til at fejle. At gå ned med en virksomhed er stadig til en vis grad tabubelagt i Danmark. Det skal der laves om på. Det må ikke som udgangspunkt være flovt, når projektet ikke lykkedes. Det skal snarere være et bevis på, at man turde tro på sine egne visioner - og turde prøve.

Med regeringens innovationsstrategi "Løsningernes land" er der en række initiativer, som kan fostre nye iværksættere med vækstpotentiale gennem en smartere kobling mellem viden og virksomhed. Ikke mindst gennem den nye iværksætterpilotordning, hvor dimittender i opstarten kan få rådgivning og finansiering til at etablere nye videnbaserede virksomheder. Samtidig styrkes integrationen af innovation og entreprenørskab i uddannelserne. Det skal blandt andet ske gennem et øget praksiselement, men også ved, at det bliver mere attraktivt for forskerne og undervisere at have ansættelse i det private erhvervsliv som en del af deres karriere.

Initiativerne i regeringens innovationsstrategi kan understøtte udviklingen af en ny iværksætterkultur i Danmark og sætte turbo på udviklingen af flere iværksættere. Men vi skal også sikre, at vilkårene for vækstvirksomheder er i orden. En væsentlig barriere var iværksætterskatten, som nu er blevet fjernet. Men der er fortsat behov for at skabe god adgang til kapital og finansiering, som er afgørende for mange nye virksomheder.

Der er ingen lette løsninger til at få flere iværksættere. Men hver dag ser vi dygtige danskere med masser af potentiale, der bør have alle muligheder for at blive vækstiværksættere. Danmark skal have mange flere iværksættere, der skaber vækst og jobs. Lad os komme i gang.

[X]