Vækst- og erhvervspolitik

Teknologipagt: Styrket fokus på danskernes teknologiske kompetencer

Regeringen har i dag bebudet en teknologipagt med det formål at få flere unge til at interesse sig for det digitale og teknologiske felt og derigennem løfte arbejdsstyrkens kompetencer på disse områder. Virksomhederne efterspørger i høj grad medarbejdere med digitale og teknologiske færdigheder, og det er ikke først i morgen, men nu. Derfor må vi satse både på grunduddannelse og efteruddannelse for at sikre virksomhederne de rette kompetencer.

"Det er positivt, at regeringen lægger kræfter i at samle alle de relevante aktører omkring en indsats for at få flere unge til at søge uddannelse og arbejde inden for det digitale og teknologiske område. Men at få flere unge til at vælge naturvidenskab og teknologi kræver et langt sejt træk med en indsats op igennem hele uddannelsessystemet, og vi må indstille os på den udfordring, der ligger i, at horisonten for at nå målene med pagten er 10-årig,” siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

”Samtidig ved vi, at virksomhederne mangler medarbejdere med digitale og teknologiske kompetencer allerede nu, så derfor vil jeg stærkt opfordre til - og gerne bidrage til - at man i arbejdet med Teknologipagten også sætter fokus på mulighederne for at efter- og videreuddanne flere medarbejdere til at løse opgaver inden for det digitale og teknologiske felt. Vi har netop indgået en trepartsaftale om efter- og videreuddannelse, og det vil være oplagt at sætte fokus på flere fagspecifikke kurser inden for de digitale og teknologiske områder. Både i virksomhederne, på jobcentrene og i uddannelsessystemet må vi blive bedre til at se mulighederne hos de medarbejdere, som har kompetencer, der ligger tæt på de meget efterspurgte kompetencer – og så arbejde for, at de kan udvikle deres kompetencer til at løse de opgaver, som virksomhederne mangler folk til,” fortsætter Lars Qvistgaard.

Teknologipagten startes formelt op i løbet af foråret med et særligt arrangement, hvor pagten underskrives af parterne bag. Samtidig nedsætter regeringen et Teknologipagtråd, hvor fire ministre skal bidrage til fremdriften i indsatsen. Rådet får sit eget sekretariat, som skal koordinere de indsatser, som kommer til at indgå i pagten, og regeringen ønsker at sætte 75 mio. kr. af til Teknologipagten frem mod 2021.

Teknologipagten er i øvrigt åben for alle, som gerne vil deltage.

Se Erhvervsministeriets pressemeddelelse her

[X]