Vækst- og erhvervspolitik

Teknologipagt-Rådets medlemmer styrker STEM i Danmark

Teknologipagt-Rådet blev den 19. april 2018 annonceret ved erhvervsminister Brian Mikkelsen. Rådet får til opgave at rådgive om, hvordan vi får flere danskere til at arbejde med og uddanne sig indenfor STEM-området (science, technology, engineering, mathematics).

Formand for Akademikerne, Lars Qvistgaard udtaler: "Det er af afgørende betydning for vækst og velfærd i Danmark, at vi ikke bare køber teknologierne, men tager dem til os på en måde, hvor virksomheder og medarbejdere tilegner sig kompetencerne til at bruge teknologierne og bidrage til udviklingen af de rigtige løsninger for produkter og services indenfor danske styrkepositioner”.

Akademikerne deler regeringens opmærksomhed omkring disse centrale vækstvilkår i Danmark og vil gerne kvittere både for rådets opgaver og dets sammensætning, som dækker både eksperter med dyb viden om emnet, centrale repræsentanter fra lønmodtager- og erhvervsorganisationer, ligesom der til rådet er tilknyttet alle relevante ressortministerier.

Lars Qvistgaard fortsætter: ”De økonomiske råd advarede forrige år om, at produktiviteten udeblev trods et rimeligt niveau af investeringer i selve teknologiapparatet i Danmark. Det tyder helt klart på, at det kræver mere viden i virksomhederne om brug af teknologierne og styrkelse af de digitale kompetencer på tværs af jobfunktioner, hvis teknologi-indkøb skal omsættes til bedre proces, produktion – og profit. Det er derfor meget glædeligt at se sammensætningen af rådet, og jeg ser frem til at følge deres arbejde.”

Læs mere her

[X]