Vækst- og erhvervspolitik

Studerende skal vågne op og blive iværksættere

Debatindlæg af Finn R. Larsen, formand for Akademikerne. Bragt i JP 30. august 2014.

Igen i år slår optaget på universiteterne nye rekorder. Alt for mange akademikere får et arbejdsliv som lønmodtagere. Flere studerende må se en karrierevej i at blive selvstændig.   Uddannelse er gået hen og er blevet et gode, et mål i sig selv – også for den enkelte studerende. Det har ført til en situation, hvor vi har en gennemsnitlig ledighedsprocent for nyuddannede akademikere på 31,2 pct.

Jeg vil gerne opfordre dig, kære studerende, til, at du under studiet tager stilling til, hvad du kan gøre for at skabe dig et job. Arbejdsmarkedet åbner sig ikke af sig selv. Du skal tage et medansvar for at skabe vejen til dit første job. Konkret handler det om, at du får erfaringer med at bruge din viden på praktiske problemer. Du skal kunne tænke fleksibelt og kreativt – og du kan lige så godt komme i gang med at øve dig nu, for det kommer til at fortsætte resten af dit arbejdsliv.

Det er ikke udbredt, at studerende ser det som deres opgave at sørge for at erhverve sig kompetencer og viden om, hvad det kræver at blive selvstændig. Kun 3, 8 pct. af alle universitetsstuderende valgte i 2013 at bruge tid på at deltage i et iværksætterforløb under uddannelsen.

Det kan faktisk betale sig under studiet at bruge tid på og investere i at blive bedre til at fokusere på udførelse af forretningsidéer, og det er jo præcis, hvad det handler om for iværksættere og iværksætterundervisning. Undersøgelser peger på, at iværksætterforløb under uddannelsen har en positiv effekt på opstart af nye virksomheder og fører til en højere indkomst senere i livet – både for selvstændige og for lønmodtagere.

Desværre er det sådan, at mange studerende fejlagtigt tror, at det at starte virksomhed kun er for ingeniører, men at starte virksomhed er for alle akademikergrupper - og de akademikere, som starter virksomhed, klarer sig rigtig godt, sammenlignet med andre faggrupper, viser en undersøgelse blandt akademikeriværksættere i Norden fra 2012.

At vide hvordan du sætter din viden i spil og omsætter den til en forretningsidé vil være i høj kurs på fremtidens arbejdsmarked.

[X]