Vækst- og erhvervspolitik

Store ambitioner men kun lille håndsrækning til iværksætterne

Regeringens vækstpakke bør suppleres med flere midler til iværksætterpilotordningen og bedre muligheder for låntagning uden om bankerne.

Regeringens vækstpakke blev i går suppleret med syv initiativer, der skal styrke iværksættermiljøet i Danmark. Et af initiativerne handler om at skabe bedre adgang til finansiering.

”I Akademikerne finder vi det afgørende, at der skabes bedre økonomiske rammevilkår for iværksættere. Vi havde gerne set en prioritering af finansieringsformer, som i højere grad er målrettet det behov for små lån, der er blandt et flertal af iværksætterne. Vi havde jo rigtig gode erfaringer med kom-i-gang lånet, der lød på max. 500.000 kr. Her fik iværksættere også rådgivning og sparring fra professionelle. Sidste år blev iværksætterpilot-ordningen søsat med en månedlig grundydelse til nyuddannede, der starter virksomhed – en ordning, der har været stor søgning til – og som tegner til at blive en succes. Derfor så vi gerne, at erfaringerne herfra bliver brugt videre” udtaler Finn R. Larsen, formand for Akademikerne.

I stedet for at bygge på erfaringerne med de ordninger, som iværksætterne har benyttet, foreslår regeringen en forlængelse af to af de ordninger, som er vanskelige for iværksætterne at komme i nærheden af. Det gælder vækst-garantiordningen – en ordning som udstedes på baggrund af virksomhedernes seneste 3 års regnskaber, og som derfor ikke kan anvendes af iværksættere. Og det gælder en udvidelse af lånegarantier til gruppen af iværksættere. Men en lånegaranti fra Vækstfonden forudsætter et grønt lys i banken. Og selv om iværksætterne har gode, solide projekter, så stoppes mange af disse i banken. Derfor er det vores vurdering, at regeringen ikke rigtig kommer i mål. Regeringens vækstpakke bør derfor suppleres af flere midler til iværksætterpilot-ordningen og mulighed for låntagning uden for bankerne.

Akademikerne hilser det til gengæld velkomment, at der er taget initiativ til at skabe bedre klarhed og information om reglerne for crowdfunding. Crowdfunding har vist sig at være et afgørende åndehul for en række iværksættere, der skal skaffe den nødvendige opstarts-finansiering i et bundfrosset kapitalmarked. Men crowdfunding som finansieringskilde udgør kun en lille del af iværksættermiljøets samlede finansieringsbehov. 

Læs regeringens udspil der skal skabe bedre vilkår for investeringer og iværksættere

Mere information
Finn R Larsen, formand for Akademikerne, 2966 6977, frl@ac.dk

[X]