Vækst- og erhvervspolitik

Så er ansøgningsfristen sat for de nye iværksætterpiloter

Nu skal de dimittender kridte skoene, som ønsker hjælp til at få deres iværksætterideer op at flyve. Ny iværksætterpilotordning skal bidrage til, at Danmark får flere vækstvirksomheder. Frist for første ansøgningsrunde er 20. november 2014.

Iværksættervirksomheder skabt af studerende og nyuddannede fra universiteterne vokser i gennemsnit hurtigere end øvrige iværksættere målt på både beskæftigelse og produktivitet. Det viser foreløbige tal fra Styrelsen for Forskning og Innovation og understøttes af Akademikernes egen iværksætterundersøgelse fra 2012: "Entreprenørskab og vækst blandt akademiker i Norden".

Vi ved, at det kan betale sig for de studerende, som under uddannelsen arbejder med at ruste sig til et arbejdsliv som selvstændig. Det har nemlig en positiv effekt på opstart af nye virksomheder og fører til en højere indkomst senere i livet – både for selvstændige og for lønmodtagere.

Formand for Akademikerne, Finn R. Larsen, ser frem til resultaterne af iværksætterpilotinitiativet:
”Iværksætterpilotordningen giver en tiltrængt håndsrækning til de dimittender, som har investeret i at ruste sig til at starte virksomhed, men som ikke kan få et lån i banken, fordi de typisk ikke kan stille den fornødne garanti. Regeringen har taget første skridt til at dække finansieringshullet med denne ordning”, lyder meldingen fra Finn R. Larsen, formand for Akademikerne.

Hvem kan blive iværksætterpilot?
For at komme i betragtning til iværksætterpilotordningen skal man være nyligt færdiguddannet, eller tæt på færdiguddannet med en mellemlang eller lang videregående uddannelse, dvs. have en professionsbachelor-, bachelor-, kandidat- eller ph.d.-grad opnået fra en af landets professionshøjskoler, erhvervsakademier, maritime uddannelser, kunstneriske uddannelser eller universiteter.

Læs mere om iværksætterpilotordningen og ansøgningskriterierne på innovationsfondens hjemmeside: http://innovationsfonden.dk/ivaerksaetter/

Mere information
Finn R. Larsen formanden for Akademikerne, 2966 6977, frl@ac.dk, @finnrlarsen

[X]