Vækst- og erhvervspolitik

Regeringens digitaliseringsstrategi peger i den rigtige retning

Den nye "Strategi for Danmarks digitale vækst" har fat i nogle af de rigtige fokusområder: Indsatsen skal bygge på partnerskab mellem de vigtigste aktører om en digital Hub, SMV'erne skal hentes med i den digitale udvikling med SMV:Digital, og de digitale kompetencer skal på plads fra folkeskolen til de videregående uddannelser. Akademikerne vil derudover opfordre til, at der i en kommende aftale kommer mere fokus på digital efter- og videreuddannelse og på digitaliseringens etiske aspekter.

"De store virksomheder skal nok tage digitaliseringen til sig, men mange SMV’er har svært ved at få sat gang i digitaliseringen af virksomheden, og et samlet program for et digitalt løft af SMV’erne er den rigtige vej at gå. Det er positivt, når data kan blive en driver for udvikling og vækst i virksomhederne”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Det er åbenlyst, at digitale løsninger, services og forretningsmodeller både rummer store potentialer og store udfordringer især for små og mellemstore virksomheder, som endnu ikke er med på den digitale bølge. Regeringens udspil er et skridt i den rigtige retning, men hvis potentialet for alvor skal udnyttes, kan det være nødvendigt med nye kompetencer til virksomhederne.

Regeringens udspil har også fokus på datasikkerhed og de etiske problemstillinger manglende datasikkerhed kan medføre, men åbner samtidig op for agile rammebetingelser for digitale forsøg. Akademikerne mener, at der er behov for en bredere drøftelse af de etiske udfordringer, som digitaliseringen kan medføre, fx systematisk indsamling, udveksling og brug af data mellem myndigheder og virksomheder til at forudsige og påvirke borgeradfærd ud fra økonomiske hensyn.

”Hverken det enkelte individ eller virksomhed kan egenrådigt tage stilling til dette. Der er behov for formelle diskussioner og som resultat heraf formelle retningslinjer for de dilemmaer, som digitale teknologier medfører for individ og samfund,” siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

”Og når der også forslås fx at analysere erhvervs- og forretningspotentialet i offentlige data, så bliver det tydeligt, at den foreslåede øgede digitale indsats også kalder på nogle etiske overvejelser. Regeringen anbefaler selv, at der udarbejdes anbefalinger for dataetik, men her vil jeg gerne gå et skridt videre og anbefale et etisk digitaliseringsråd, der kan analysere, drøfte og bidrage til udviklingen at et dataetisk kodeks for bl.a. virksomhedernes anvendelse af data”, fortsætter Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Lige som digitaliseringen skal plejes i alle typer af virksomheder, så skal den også tænkes ind i uddannelserne lige fra grundskolen til universiteterne. Regeringen foreslår en række positive initiativer rettet mod folkeskolen og de erhvervsrettede uddannelser, og Akademikerne finder det også meget positivt, at der lægges op til at udarbejde en digital strategi for de videregående uddannelser.

”Digitalisering i uddannelserne er helt grundlæggende for, at virksomhederne og samfundet med tiden bliver digitalt kompetente og parate. Men jeg savner i regeringens udspil en forståelse af, at medarbejderne i virksomhederne også skal sikres efteruddannelse med digitalt fokus. Som en del af det samlede program for SMV:Digital bør der eksplicit sættes fokus på at sikre medarbejdernes og ledernes digitale kompetencer via efter- og videreuddannelse,” siger Lars Qvistgaard.

[X]