Vækst- og erhvervspolitik

Produktionspanelet sætter fokus på gode job – også i SMV’erne

Produktionspanelet overrasker positivt ved ikke bare at fokusere på de store virksomheders vilkår. En central anbefaling er at hæve SMV’ernes investeringer ved at indføre et ekstrafradrag for små og mellemstore virksomheders investeringer i forskning og udvikling.

”Det er meget positivt, at Produktionspanelet har taget så bred en tilgang til opgaven med at styrke produktionen i Danmark og ikke bare har sat lighedstegn mellem store virksomheder og produktion. Vi må også styrke investeringer, udvikling og produktion - og skabe gode job - i vores mange SMV’er, hvis vi skal øge dansk konkurrenceevne”, udtaler Finn R. Larsen.

 

Produktionspanelet ser både på de store virksomheder og SMV’erne i anbefalingerne til at styrke produktionens rolle i dansk økonomi. Visionen er at skabe øget værdi og gode job i Danmark gennem et samspil mellem produktion, forskning, udvikling og service. Temaerne er, at det skal være attraktivt at investere i Danmark, at der skal være gode vilkår for udvikling og konkurrencedygtig produktion, og at der skal være flere dygtige medarbejdere i produktionen.

 

Panelet sætter som det første fokus på, at SMV’ernes investeringer i viden og produktionsteknologi skal løftes, og det skal bl.a. ske gennem ekstrafradrag for investeringer i forskning og udvikling og gennem bedre adgang til at fremføre underskud. Panelet har fået gennemført en analyse af skattefradrag for forsknings- og udviklingsaktiviteter som incitament for investeringer i avanceret produktion – og det viser sig, at 25 ud af 28 EU-lande anvender ekstrafradrag for udgifter til forskning og udvikling, men ikke Danmark. Analysen viser også, at en sådan ordning skal virke over længere tid, men at den så giver øgede investeringer. Akademikerne, som siden 2011 har anbefalet, at Danmark indfører en sådan ordning, finder det meget positivt, at Produktionspanelet nu tager sagen op, og håber, at politikerne er lydhøre.

 

En anden anbefaling handler om bedre rådgivning og hjælp til SMV’erne om udvikling, vækst og eksport. Her påpeger panelet bl.a., at det er en barriere for vækst i mange små produktionsvirksomheder, at ejeren/direktøren bruger sin tid på administration frem for at udvikle virksomheden – og at virksomheden ikke har råd til at ansætte en fuldtidsmedarbejder til de administrative opgaver. Panelet anbefaler, at 5-10 virksomheder går sammen om at få løst den type opgaver. Akademikerne anbefaler, at der indføres et statsligt tilskud til en højtuddannet medarbejder til SMV’erne, og evt. kan 2-3 virksomheder deles om én medarbejder.

 

Produktionspanelet har også en række forslag omkring investeringer i forskning – og ikke overraskende foreslås det, at andelen af de offentlige investeringer, der går til teknisk forskning hæves fra 15 pct. til 20 pct. Det anbefales også, at der bliver en national strategi for tiltrækning af forskning og udvikling til Danmark og en aktiv promovering af Danmark som forsknings- og udviklingsland. Akademikerne støtter tanken om, at vi systematisk bliver bedre til at tiltrække forskningstunge virksomheder og forskningsmidler generelt for dermed at øge investeringerne i den tekniske forskning i Danmark.

 

Panelet påpeger behovet for, at flere med en videregående uddannelse skal have kvalifikationerne til at understøtte avanceret produktion - og anbefaler, at indholdet i de relevante tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige videregående uddannelser målrettes kompetencebehovene i produktionsvirksomhederne. Samtidig anbefales det at arbejde for undgå flaskehalse, bl.a. ved at give virksomhederne et bedre kendskab til de eksisterende muligheder i beskæftigelsessystemet. Således bør De Regionale Arbejdsmarkedsråd forholde sig strategisk til risikoen for flaskehalsproblemer og løsninger på disse ved at sætte fokus på den rette opkvalificering af ledige og sikring af de kompetencer, virksomhederne efterspørger. Endelig bør det gøres lettere at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Akademikerne finder det positivt, at Produktionspanelet ikke blot vil bekæmpe flaskehalse gennem øget rekruttering fra udlandet, men også gennem udvikling af vores uddannelser og opkvalificering af de ledige.

 

Error loading MacroEngine script (file: Aside.cshtml)
[X]