Vækst- og erhvervspolitik

På vej mod mere innovation i uddannelserne

Det er meget positivt, at regeringen med sin nye innovationsstrategi sætter fokus på mere innovation i uddannelserne – og foreslår en række gode initiativer. Men for mange af forslagene gælder, at de ikke kan gennemføres fra centralt hold, men – som regeringen selv påpeger- kræver en gennemgribende kulturændring i uddannelsessystemet. Det er en stor udfordring!

Fra særtilbud for de få til en integreret del af uddannelserne
Der er i dag mange eksempler på gode aktiviteter for elever og studerende med interesse for at skabe noget selv og omsætte det i værdi for andre. Praktiske projekter rykker ind i klasseværelserne og studerende med gode ideer får hjælp fra studentervæksthuse til at til at føre dem ud i praksis. Men generelt set har disse aktiviteter stadig karakter af særlige tilbud for en mindre del af elever og studerende - og der er lang vej igen, før innovationsaktiviteterne bliver en integreret del af undervisningen for de mange.

Hvem har bolden på de mange gode ideer?
Derfor bliver det afgørende, hvordan regeringen bidrager til at føre de gode idéer ud i livet. Hvem har egentlig initiativet, når der som foreslået i strategien skal udbredes praksiselementer på alle uddannelsesniveauer, og når elever og studerende i højere grad skal møde lærere og undervisere, der kan undervise på en måde, der fremmer innovationskompetence? AC støtter varmt disse forslag, men forudser, at det ikke er nok med gode intentioner fra centralt hold, men at der også må tænkes i nye incitamenter for undervisere og ledere, hvis kulturen skal flyttes i den retning.

Hvordan ændrer man kulturen på uddannelsesstederne?
Kultur er ikke let at ændre ovenfra, men man må i hvert fald tilskynde lærere og undervisere til at gøre noget nyt. Meriterings- og belønningssystemer må lægge vægt, at der bruges tid på at bringe flere praksiselementer og mere innovation ind i undervisningen. Der må også hentes nye rollemodeller ind på uddannelsesstederne med rødder i iværksætteri og private virksomheder. Regeringen foreslår netop, at der bliver bedre karriereveje og større anerkendelse til forskere og undervisere, som går denne vej. AC finder det vigtigt, at uddannelsesinstitutionerne ikke står alene med ansvaret for, at disse ændringer bliver bredt ud.

Innovationsstrategien er første skridt på vejen
AC støtter varmt den tankegang om mere innovation i uddannelserne som kommer til udtryk i innovationsstrategien. Men det er jo værd at bemærke, at der endnu ikke er sat ressourcer af til de enkelte initiativer. Et kulturskifte kræver en langsigtet og intensiv indsats, hvor gamle normer og incitamentsstrukturer udfordres - og det kræver både vilje og ressourcer.

[X]