Vækst- og erhvervspolitik

Nye succesfulde iværksættere på vej

De ambitiøse forretningsideer lever i bedste velgående hos de studerende på landet universiteter. Det stod lysende klart på det netop afholdte kick-off-arrangement for det nyeste hold af iværksætterpiloter udvalgt af Innovationsfonden.

I alt 21 talenter med iværksætterdrømme ud af mere end 200 ansøgere er blevet optaget til denne anden runde af Innovationsfondens iværksætterpilotordning.

På kick-off-arrangement den 25. august 2015 blev der præsenteret et væld af spændende ideer, der over det kommende år danner basis for iværksætterpiloternes arbejde med at skabe en succesfuld virksomhed. Blandt de udvalgte forretningsideer var et bredt udvalg af produkter og services, som hver på sin vis udnytter ny teknologi og nye muligheder i markedet til at ramme kundernes behov.

Udpegningen af de nye iværksætterpiloter er sket på baggrund af en nøje udvælgelsesproces. Innovationsfonden står bag ordningen, og for dem er det helt afgørende, at de enkelte iværksætterideer er skalerbare og dermed har et vækstpotentiale - at der er tale om en god investering.

De 21 piloter vil danne 11 virksomheder. I denne runde er der mange teams, som har søgt og er blevet godkendt. Iværksætteraspiranterne har valgt at gå sammen om at starte virksomhed. Det lover godt for virksomhedernes fremtidige succes, da erfaringer viser, at opstartsvirksomheder startet af teams ofte klarer sig godt og udvikler sig til positive væksthistorier.

Innovationsfonden ser i det hele taget rigtigt, når de vælger at søsætte et vækstinitiativ som Iværksætterpilotordningen. Det er flere gange dokumenteret, at iværksættervirksomheder skabt af studerende og nyuddannede fra universiteterne vokser i gennemsnit hurtigere end øvrige iværksættere målt på både beskæftigelse og produktivitet.

Blandt de udvalgte iværksætterideer og projekter i anden runde af Innovationsfondens Iværksætterpilotordning er:

Capdesk
Produkt: Equity crowdfunding – one stop shop for investeringer i nye virksomheder. E-platform, der retter sig mod UK, Tyskland og Finland.
Link: http://www.capdesk.com/

Bikematch
Produkt: Online-platform, der giver et overblik over cykelhandlere. De fleste cykelhandlere er ikke online, men meget traditionelle, gammeldags. Den nye generation går på nettet, før de vælger at købe for at danne sig et overblik.
Link: http://bikematch.dk/

C-patient
Produkt: En intelligent bandage/forbinding, der skal hjælpe diabetespatienter med behandling af sår og infektioner. I dag kan man først behandle infektioner hos diabetespatienter, når de manifesterer sig som sår. C-patient har udviklet et monitorerings- og alarmsystem, som er placeret i fibrene i forbindingen og som kan identificere infektionen, når den opstår, dvs. inden den viser sig i form af et sår.

Injurymap
Produkt: Injurymap er en hjemmeside, der giver overblik og adgang til gode fysioterapi-specialister. Baggrunden er blandt andet, at ca. 30 pct. af alle muskelsmerter ikke behandles – Hjemmesiden vil endvidere give mulighed for online konsultation, øvelsesprogrammer m.v.

Marapen
Produkt: En pen, der kan anvendes i.f.t. powerpoint-præsentationer. Pennen kan skrive/tegne, lyse, hoppe rundt mellem forskellige hjemmesider m.v. Prototypen er udviklet og er nu i testfasen mhp. snart at skulle masseproduceres.
Link: http://www.syd-dynamics.com/

Nordsense
Produkt: Et apparat til styring af fugtighed og temperatur i siloer inden for landbrug. Prototypen er udviklet, og sensoren er ved at blive testet hos en række landmænd.
Link: http://www.nordsense.com/about

Radisurf
Produkt: En plastikbelægning til metaloverflader. Plastikken er let, og denne form for belægning kan anvendes i produktion, hvor der er behov for en let og vandtæt forbindelse mellem metal og plastik. Produktet kan anvendes i alt fra kanyler til store tankanlæg. Ideen udspringer af fra en ph.d. forskningsprojekt.
Link: http://www.sp-group.com/business+areas/casestories/radisurf

Reachi
Produkt: Et kommunikationssystem baseret på ”mesh teknologi” til katastrofeområder. Reachis kommunikationssystemet kan fx linke Røde Kors-koordinatorer med lokale frivillige, som kan kommunikere fra en mobil enhed uden adgang til mobilmaster. På den måde kan Røde Kors få et overblik over katastrofens omfang og de behov, der er for hjælp.

SHUTE (Strain, HUmidity and TEmperature over a flexible net).
Produkt: En optisk fibersensor, som i første omgang målrettes fiskeindustrien, men som på sigt også vil kunne anvendes i medicinalindustrien. Sensoren kan identificere skader på fiskeudstyr/-net og dermed minimere udgifter forbundet med beskadiget udstyr.
Link: http://shute.dk/

Spiio
Produkt: En intelligent digital ”finger” til gartnerier. Kan måle temperatur og fugtighed i plantejord og –omgivelser og således optimere udbyttet i store gartnerier.
Link: http://www.spiio.com/

SBT Aqua
Produkt: Et produkt til mikrobiologisk kvalitetskontrol af drikke- og procesvand i dag, idet totalovervågningen bliver komplet digitaliseret.
Link: https://sbtaqua.com/

Læs mere om Iværksætterpilotordningen det nye hold af iværksætterpiloter på Innovationsfondens hjemmeside

[X]