Vækst- og erhvervspolitik

Lyt til anbefalingerne fra et erfarent Iværksætterpanel

Endelig et udspil om hvordan iværksætteri kan blive nøglen til at fremme vækst og beskæftigelse i Danmark. Akademikerne forventer, at regeringen også lytter og sætter handling bag ordene.

Selvom vi godt ved, at nye virksomheder er den vigtigste kilde til nye job, og at disse virksomheder er mere produktive, så kniber det stadig med få omsat denne viden til politisk handling, der kan fremme iværksætteri og udnytte det potentiale, der ligger her, mener Akademikerne.

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, udtaler:

”Jeg er glad for at se, at panelet præsenterer så ambitiøst et oplæg med en meget bred pallette af forslag. Anbefalingerne spænder fra nye og bredere kapitalspor til iværksættervirksomheder med bedre mulighed for, at nye, små virksomheder kan byde på offentlige udbudsopgaver, over lettere adgang til at kommercialisere forskningsviden samt mulighed for merit for studerendes praktikophold i egen virksomhed. Det er alle veje til at fremme vækst, som vi også i samarbejde med vores medlemsorganisationer har peget på i ”Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Regeringens Iværksætterpanel præsenterede i dag 13 anbefalinger inden for tre temaer: Kapital, talent og kultur, der tilsammen skal bringe Danmark i førerfeltet på iværksætterområdet. Målet er at skabe et mere sammenhængende økosystem inden for iværksætteri for at give flere succesfulde nystartede virksomheder mod på at blive i Danmark i vækstfasen.

”Det er vigtigt, at vi også får sat fokus på den positive sammenhæng mellem højtuddannede og iværksætteri. Erfaringerne er gode med universitetsstuderende, der starter egen virksomhed. Ministeriets tal viser, at universitetsstuderende, der starter virksomhed tre år efter opstarten har højere vækst i beskæftigelse, produktivitet og omsætning end øvrige iværksættere. Det er viden, der skal bygges videre på”, siger Lars Qvistgaard.

Akademikerne ser frem til at kunne bidrage til det kommende arbejde i Iværksætterpanelet, som løbende vil rådgive regeringen og komme med forslag, der kan fremme iværksætteri i Danmark. Næste anbefalinger fra Iværksætterpanelet kommer til maj-juni 2018.


[X]