Vækst- og erhvervspolitik

Kendte temaer i evaluering af innovationssystemet

Europæisk ekspertpanel havde ikke mange nye forslag til forbedringer af det danske forsknings- og innovationssystem.

Uddannelsesministeren har bedt et europæisk ekspertpanel om at vurdere det danske forsknings- og innovationssystem som et led i arbejdet med den nye innovationsstrategi. Rapporten er offentliggjort, men byder ikke på mange forslag, som ikke allerede er kendt fra den danske debat.

Det danske innovationssystem vurderes generelt til at være sundt, og rammerne for virksomhedernes innovation er gode. Forskningsinvesteringerne ligger højt set i europæisk sammenhæng, og universiteterne skaber viden af høj kvalitet. Udfordringen er at omsætte de gode rammer og den megen viden til konkret innovation, vækst og beskæftigelse.

Forslag til forbedringer på politisk niveau
Evalueringen rummer mange forslag til forbedringer på politisk niveau og på systemplan. Indsatsen bør koncentreres om færre vækstområder knyttet til store samfundsmæssige udfordringer. Det skal være områder, hvor Danmark har styrkepositioner i forhold til at øge væksten, og den offentlige efterspørgsel bør i højere grad bruges som vækstdriver.

Oprydning i "innovationsjunglen"
Panelet foreslår også en generel forenkling af forsknings- og innovationssystemet, der har alt for mange råd, nævn, puljer og ordninger, så det for virksomhederne får karakter af en "innovationsjungle". Der bør også stilles større krav til universiteterne om at styrke entreprenørskab i uddannelserne og om at skabe et stærkere samarbejde med erhvervslivet om udbuddet af arbejdskraft og kandidaternes kompetencer.

Venter på regeringens bud
Ingen af disse forslag er nye i dansk sammenhæng, og det allersværeste er i virkeligheden at komme ind og styrke innovationens maskinrum i virksomhederne. AC ser derfor meget frem til, at regeringen kommer med sit bud på en ny innovationsstrategi. Offentliggørelsen er dog udskudt til "inden årets udgang", da regeringen ikke ønsker forslag om kommende ændringer i spil i forhold til finansloven for 2013. 

Læs mere om evalueringen her

[X]