Vækst- og erhvervspolitik

Iværksætteri kræver ny finansiering

Debatindlæg af Erik Jylling, formand for Akademikerne, bragt i Altinget.

Krisen har ramt danske iværksættere særligt hårdt. Det er ikke kun et problem for iværksætterne, men for Danmark, fordi det er de små nye virksomheder, som står for nettotilvæksten af nye job. Derfor må vi vise politisk mod til at give de iværksættere, som skaber vækst og beskæftigelse en økonomisk håndsrækning i forbindelse med virksomhedsopstarten. 

Det står ikke til diskussion - danske iværksættere er ramt hårdt under finanskrisen. Færre virksomheder starter i dag op i Danmark, end før finanskrisen. Kun kriseramte Spanien oplever et større fald i iværksætteriet end Danmark.

Faldet i antallet af nye virksomheder skyldes, at det er svært at få ordrer i bogen på et marked med en vigende efterspørgsel, fordi vi/kunderne passer på pengene. Men det skyldes også, at der fra politisk hold i Danmark er pålagt bankerne, som udgør en stor del af det danske lånemarked, at være forsigtige (bankpakke I, II og III).

I 2012 blev kun 38 procent af nyere danske virksomheders låneansøgninger i bankerne til noget, og det var noget af det laveste i OECD. Det er et stort problem, fordi meget innovation og udvikling stammer fra iværksættere og ny virksomheder. Det er disse virksomheder, som skal være med til at "finde nye løsninger på store samfundsmæssige udfordringer omsættes til vækst og beskæftigelse", som det fremgår af regeringens innovationsstrategi fra december 2012.

Når udlånsreglerne strammes, og krav om sikkerhed og garanti får hovedfokus, s§ er der ingen tvivl om, at vi effektivt får ryddet ud blandt de iværksættere, som alligevel ikke ville kunne stå distancen. Men der er heller ingen tvivl om, at der er iværksættere, som er i stand til at skabe sunde stærke vækstprojekter, som ryger ud med badevandet.

Ofte støder vi på argumentet om, at der ikke er mangel på kapital til iværksætteri i Danmark, men mangel på gode projekter, gode ideer og gode iværksættere. Men det kan vel næppe være tilfældet, at danske iværksættere er dummere eller dårligere end svenske, finske og hollandske iværksættere - for i disse lande oplever iværksætterne ikke samme problemer med adgang til risikovillig kapital som iværksætterne i Danmark. Faktisk scorer vi i Danmark højt og er helt i front, når vi sammenligner vores innovationsevne og -kapacitet med andre EU-lande.  Så vi har virkelig noget at byde på i Danmark.

Men hvis ønsket er at få styrket finansieringsvilkårene for de stærkeste iværksættere, de iværksættere, som har størst vækst- og jobskabelsespotentiale, s§ er det vigtigt, at vi stiller skarpt på forudsætningerne for at kunne generere vækstvirksomheder.

I en vurdering af hvor robust og investeringsklar en opstartsvirksomhed er, indgår typisk tre grundelementer: 1) Garanti/sikkerhed, 2) forretningsplan og 3) kompetencer og organisering.

Mens garantier og sikkerhed er vigtige for banken for at sikre pant for udlånet, og forretningsplanen er en indikation om forarbejdet med projektet og projektets seriøsitet, så er organiseringen og sammensætning af kompetencer afgørende for, om virksomhedsprojektet overhovedet lykkes og når i mål. Med andre ord er organisering og sammensætningen af kompetencer afgørende for, om det er en fornuftig samfundsmæssig investering at yde økonomisk støtte til virksomheden.

Der er ikke noget overraskende i, at antallet af udlån fra bankerne falder drastisk, når virksomheder ikke kan stille sikkerhed for lånet. Det kan de færreste nye opstartsvirksomheder i dag. Men stramningerne i udlånsreglerne har også ramt de erfarne og "professionelle" (serie)iværksættere, og det er med til at vanskeliggøre en realisering af målet om at øge antallet af vækstiværksættere i Danmark. Det kræver jo som bekendt en kritisk masse at kunne generere nogle få højdespringere.

Når politikerne op til den kommende finanslov skal drøfte, hvordan de vil afsætte ekstra kapital til iværksættere, er det afgørende, at de har mod til at udpege de få og bedste iværksættere som den mest relevante investeringsgruppe. I denne forbindelse er det vigtigt, at det sikres, at iværksættervirksomhederne har de nødvendige kompetencer.

Opstart og udvikling af en virksomhed kræver rigtig mange forskellige kompetencer inden for teknologi, logistik, økonomi, salg, markedsføring m.v. Virksomheder, som etablerer sig omkring et team med en pallette af komplementære kompetencer in house, klarer sig bedre end den klassiske Ole-opfinder-type, som sidder alene og udvikler sin ide og for ofte kommer i kontakt med markedet alt for sent.

Screening og udvælgelse af iværksættere er derfor et nødvendigt led i arbejdet med at få flere iværksættere i Danmark. Heldigvis er screening og udvælgelse ikke noget nyt. Det er noget, vi kender og har gode erfaringer med, blandt andet i Accelerace- programmet, hvor der udvælges og skræddersys særlige forløb for potentielle vækstiværksættere. Erfaringerne med programmet er positive med en overlevelsesrate på 97 procent for de deltagende iværksættere i programmet.

Vi skal derfor turde stå ved, at der med krisen er et ekstraordinært behov for ny finansiering til de små opstartsvirksomheder. Men opstartsfinansieringen skal være noget, vi tilbyder de særlige iværksættere, som kan demonstrere evner og kompetencer til at realisere et ambitiøst vækstorienteret projekt.

[X]