Vækst- og erhvervspolitik

Iværksættere med udenlandsk baggrund en fordel for Danmark

Flere virksomheder skal vokse globalt.

Nogle af de virksomheder, som allerede er lykkedes, er startet af personer med udenlandsk baggrund, så hvad kan vi lære af deres kompetencer og erfaringer? Det spørgsmål var i centrum på Nordisk konference om iværksætteri.
For de fleste virksomheder i de nordiske lande er globalisering en vigtig faktor for vækst. De sidste fire år har de akademiske hovedorganisationer i Danmark, Sverige, Norge og Finland afholdt fælles konference om iværksætteri blandt højtuddannede. Dette års konference fandt sted i Stockholm den 19. marts 2014 under overskriften: Globalisering, entreprenørskab og kompetence.

Et af budskaberne på konferencen var, at iværksættere med udenlandsk baggrund ofte vokser hurtigere og er mere eksportorienterede end virksomheder, som ikke er opstartet af udlændinge. Det resultat dokumenterede en stor svensk undersøgelse, som blev præsenteret på konferencen og som kortlagde baggrunden for vækstvirksomheder i Sverige. Undersøgelsen peger bl.a. på, at årsagen til disse virksomheders succes ligger i, at ejerne gerne opretholder kontakten til hjemlandet og flittigt bruger deres netværk.

Virksomheden "Evolution 9", som arbejder med udviklingen af IT-platforme, er et eksempel på en succesfuld dansk iværksættervirksomhed startet af en udlænding. Ejeren, Vipul Nandaniya, er fra Indien, og han gav på konferencen et indblik i sin opskrift på vækst. Det sker gennem et konstant fokus på mangfoldighed og diversitet hos sine medarbejdere. Virksomheder, som ønsker at vokse globalt, skal ikke bare være i stand til at sammensætte forskellige faglige kompetencer, men også nationaliteter, som på forskellig vis gearer forretningens udviklingsmuligheder.

"Hvis vi skal kunne tiltrække udenlandske virksomheder, investeringer og arbejdskraft er det ikke nok, at vi har en veluddannet arbejdsstyrke. Vi skal også have flere virksomheder, som fra dag ét tænker og agerer globalt, for det er i disse virksomheder fremtidens job skabes".

"Vi skal blive bedre til at holde på de mange udenlandske studerende der hvert år tager deres eksamen på et dansk universitet. Der ligger et stort uforløst potentiale i, at vi i højere grad motiverer dem til at realisere deres iværksætterdrømme her, end når det kommer tilbage til deres hjemland", siger Finn R. Larsen, formand for Akademikerne.

Se hele konferencen på streaming på Sacos hjemmeside

Konferencens program

Mere information Finn R. Larsen, formand for Akademikerne, tlf.: 2966 6977 Käthe Munk Ryom, chefkonsulent, tlf.: 2249 5866

[X]