Vækst- og erhvervspolitik

Innovationsstrategien peger i den rigtige retning

Regeringen har med sin nye innovationsstrategi sat sig tre mål, som sætter det helt rigtige fokus - nemlig på vækst og innovation i den private sektor: Vi skal have flere innovative virksomheder, flere private investeringer i forskning og udvikling og flere højtuddannede i den private sektor. Det store spørgsmål er selvfølgelig hvordan?

Iværksætterpiloten er et gennembrud
Det er meget positivt, at regeringen nu vil gøre det muligt for dimittender, der gerne vil starte virksomhed, at blive iværksætterpiloter, dvs. få rådgivning og finansiering i op til et år. AC har længe foreslået og efterlyst initiativer, der kunne hjælpe nye kandidater med gode idéer til at få dem omsat til innovationer og eventuelt egen virksomhed. Dette initiativ må siges at være et gennembrud for tanken om, at flere nyuddannede skal opfordres til og have gode muligheder for at skabe deres eget job. Nu bliver udfordringen så bare at finde finansieringen.

DK-SMV - nu kun én indgang for virksomhederne til støtte
Der har i årevis været kritik af "innovationsjunglen", hvor et utal af ordninger gør det svært for SMV'erne at finde den rette rådgivning og støtte i innovationssystemet, bl.a. til at finde nye højtuddannede medarbejdere og nye samarbejdspartnere på videninstitutionerne. Men nu bliver der taget et væsentligt skridt mod én indgang til de gode enkle ordninger såsom videnpilot, videnkupon og erhvervsPhD. Det afgørende bliver at finde de rette rådgivere, som har kompetencerne til at tage udgangspunkt i den enkelte virksomheds udfordringer, når der skal findes den rette støtte og eventuelle samarbejdspartnere.

Hvad med finansieringen?
Det springende punkt i forhold til de mange gode initiativer i strategien bliver, hvordan finansieringen skal findes. I 2013 kommer pengene fra de midler, som allerede er afsat til finansloven - og de fire foreslåede pilotpartnerskaber om svineproduktion, alternative vandkilder, klimatilpasning og smart energy må formodes at skulle finansieres med de allerede afsatte midler til strategisk forskningsråd. Derfor bliver det spændende, om der er nye midler at finde på finansloven for 2014, bl.a. til at understøtte de mange gode initiativer omkring innovation i uddannelserne.

Kan ændringerne i rådssystemet skabe synergi og enkelhed?
Det er en spændende tanke at samle Det strategiske Forskningsråd, Rådet for Teknologi og Innovation og Højteknologifonden i én enhed, for det har ofte forekommet, at de tre instanser har igangsat initiativer, der skal adressere de samme udfordringer. Det afgørende bliver selvfølgelig, om den vanskelige sammenlægningsøvelse, der også kræver et nyt politisk forlig, vil ende i kultursammenstød og kompetencetab i forhold til i dag - eller om der kan skabes reel forenkling og ny synergi.

Med regeringens længe ventede og meget efterspurgte innovationsstrategi sættes 27 gode initiativer i søen. Der tages fat om en nødvendig forenkling af hele innovationssystemet, og der lægges op til partnerskaber med mange forskellige aktører både fra den offentlige og den private sektor om at løfte de store samfundsmæssige udfordringer. Endelig bliver der sat særlig fokus, hvordan vi får mere innovation og iværksætteri i uddannelserne.

Regeringens innovationsstrategi: Danmark - Løsningernes land

Mere information:
Afdelingschef Niels Lykke Jensen, 22 49 58 59
Chefkonsulent Karen Skytte, 22 49 58 65

[X]