Vækst- og erhvervspolitik

Hvor er pengene til fremtidens virksomheder?

Debatindlæg af Finn R. Larsen, formand for Akademikerne, bragt i JP.

Regeringen ønsker med sin vækstplan at støtte eksisterende små virksomheder for at skabe job og vækst. Men de glemmer, at der også skal flere nye virksomheder til for at komme i mål med ambitionerne.  Flere Regioner viser allerede vejen for, hvordan der sættes gang i nye iværksættere med succes, som vokser og udvikler sig.

Derfor foreslår Akademikerne, at regeringen styrker indsatsen over for nystartede iværksættere, som med deres iderigdom og innovationsiver skal fremtidssikre væksten og konkurrencekraften i Danmark.

Der er behov for bedre finansieringsmuligheder for de potentielle vækstiværksættere, som ønsker at starte egen virksomhed. De aktuelle initiativer i regeringens vækstplan er et skridt i den rigtige retning, men slet ikke nok. Der mangler bedre investeringsinitiativer, som ikke kun fokuserer på fradrag til investorer, men som i højere grad sikrer finansiering til virksomhedernes etablerings- og opstartsfase. 

For iværksætterne er adgangen til mere finansiering et spørgsmål om liv eller død for virksomheden. Men bankernes forsigtige lånepolitik og høje renteniveau er for mange en uoverstigelig barriere.

Løsningen på den udfordring findes allerede ude i regionerne, som har flere års erfaring med at hjælpe vækstiværksættere i gang.

I region Nordjylland igangsatte man i 2013 en toårig forsøgsordning med etableringsydelse til viden- og vækstiværksættere, hvor ledige iværksætterspirer i en periode på op til 40 uger kunne udvikle deres forretningsidé eller koncept og løbende havde adgang til professionel sparring, mens de modtog dagpenge. Faktisk er det gået så godt, at flere af deltagerne er ”sprunget ud” med egen virksomhed, inden de 40 uger.

Men det er ikke kun i region Nordjylland, at der gøres en særlig indsats for at hjælpe nye virksomheder i gang.

I region Syddanmark valgte man i 2012 at afsætte 40 mio. kr. til iværksættere i regionens yderområder. Det er sket med etableringen af en Lånefond for Yderområderne, der går ind og yder lån til iværksættervirksomheder i etablerings-, begyndelses- eller ekspansionsfasen.

Regeringen ser rigtig, når de vil styrke de mindre virksomheder for at få vækstfremgang i Danmark. De små og nystartede virksomheder bider de store i haserne og sikrer et dynamisk og innovativt erhvervsliv. Men det kræver, at vi tager flere midler i brug for at løse deres finansieringsvanskeligheder.

[X]