Vækst- og erhvervspolitik

Godt perspektiv i udspil om innovationsstrategien

Regeringen lægger op til en åben proces frem mod en ny national innovationsstrategi, og AC ser frem til at bidrage

Regeringen har nu fremlagt rammen for arbejdet med den kommende nationale innovationsstrategi, som skal være færdig til efteråret, og modellen lægger op til dialog og partnerskaber med centrale interessenter. AC har konkrete idéer og erfaringer at bidrage med på centrale områder og kan også hjælpe med at holde fast i de overordnede visioner.

Oplæg til en åben - men også kompliceret - proces
Arbejdet med innovationsstrategien omfatter både udarbejdelsen af en samlet vision for det danske innovationspotentiale og en gennemgang og justering af innovationsordningerne, så kapaciteten kan øges. Regeringen lægger op til en bred forståelse af innovation, hvor også uddannelse og forskning er vigtige elementer, og det er en styrke. Men det er uklart, hvordan arbejdet med innovationsstrategien konkret spiller sammen med indsatsen i Vækst- og Erhvervsministeriet, hvor der sideløbende arbejdes på en ny erhvervs- og vækstpolitik. Det kan gøre det vanskeligt for interessenterne at bidrage til processerne.

AC kan bidrage til strategien på centrale felter
AC kan bidrage til strategiarbejdet på mange områder, men særligt fire centrale felter kan umiddelbart fremhæves:

1)De mange nye akademikere skal skabe innovation i virksomhederne

2)Akademiske iværksættere skaber vækst - de skal have gode vilkår

3)Mødet mellem videnpersoner og virksomheder skal styrkes overalt

4)Forskning og uddannelse er det afgørende grundlag for innovation

Overordnede ambitioner for innovationsstrategien
AC mener, at en væsentlig ambition for den nye nationale innovationsstrategi må være at skabe sammenhæng i innovationsindsatsen på tværs af ministerier og sektorer. Indsatsen må sætte virksomhedernes konkrete vilkår i fokus, og medarbejdernes innovationspotentiale må indregnes. Strategien må sætte fokus på innovation på tværs af den offentlige og den private sektor og anvende den offentlige sektors potentiale offensivt.

AC's overordnede tilgang til en ny innovationsstrategi

[X]