Vækst- og erhvervspolitik

Glem ikke at digital vækst skal ske på ordnede vilkår

Akademikerne støtter regeringens strategi for Danmarks digitale vækst og ambition om, at vi skal være digital frontløber, og at alle danskere får del i digitaliseringens gevinster.

Det forudsætter imidlertid, at vi også indretter os på en måde, som gør det muligt, at alle kan være med til at høste frugterne af den økonomiske vækst, som skabes via de nye digitale forretningsmodeller.

Akademikerne opfordrer regeringen til at bakke op om, at de digitale platformsvirksomheder, der ønsker det og i fuld respekt for konkurrencereglerne, kan fastsætte minimumspriser på de ydelser, der leveres via platformene.

”Den danske model er et brand, og arbejde på ordnede vilkår kan derfor blive et konkurrenceparameter og være med til at skabe volumen på de digitale platforme. Både platformsvirksomhederne og de, som går ind og arbejder via platformene, har derfor en interesse i, at det sker på ordnede vilkår” understreger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

”Både arbejdstagere og forbrugere efterlyser ordnede og overskuelige vilkår, derfor bør regeringen også arbejde for, at der stilles krav om, at de ratings, som opnås på én digital platform kan overføres/oversættes til en anden digital platform” anbefaler Lars Qvistgaard.

[X]