Vækst- og erhvervspolitik

Fremtiden tilhører de små nye virksomheder

Debatindlæg af Erik Jylling, formand for Akademikerne, bragt i Jyllands-Posten 13. april 2013.

Omdrejningspunktet for regeringens erhvervspolitik, og forslag til hvordan vi kan skabe vækst i Danmark, er en sænkelse af selskabsskatten. Men at deltage i den internationale konkurrence om, hvilket land der har den laveste selskabsskat er ikke vejen til jobskabende vækst, hverken på den korte eller lange bane.

Danmark har hårdt brug for en mere offensiv erhvervspolitik, hvor innovation og iværksætteri vægtes lige så højt som målet om at sikre holdbare offentlige finanser. I Danmark tegner mindre og nye virksomheder sig for knap 70 pct. af den samlede jobtilvækst.

Dertil kommer, at de nye virksomheder bidrager til et dynamisk erhvervsliv, idet de presser de eksisterende virksomheder til at være på forkant og opretholde en konkurrencedygtig innovationsindsats. Samtidig står den løbende udskiftning af virksomheder for 17 pct. af den årlige produktivitetsvækst i Danmark. Det betyder, at de helt nye små virksomheder spiller en central rolle i udfoldelsen af job- og vækstpotentialet i Danmark.

Hovedbarrieren for de mindre og nye virksomheders investeringslyst er ikke selskabsskatten. Det er en vigende efterspørgsel på hjemmemarkedet samt finansieringsproblemer, som et resultat af bankernes manglende udlånslyst og manglen på alternative finansieringsmuligheder.

Akademikerne foreslår, at staten investerer i at udvikle nye virksomheder, som i kraft af deres innovation, omstilling og fornyelse kan bidrage med at genskabe væksten og skabe nye arbejdspladser. Investeringen i virksomheder og beskæftigelse kan ske på flere måder.

En vej at gå er at indføre en etableringsydelse for iværksættere. Ikke som en ret til alle, men som et tilbud til de, som har faglige kvalifikationer, personligt drive og en realistisk og skalerbar idé med forretningspotentiale. Der skal ske en udvælgelse af de, som tilbydes etableringsydelse. Udvælgelsen bør ske af et panel af aktører med særlige forudsætninger for og erfaringer med at vurdere iværksætteres personlige, faglige og forretningsmæssige potentialer.

Med en statslig investering i udviklingen af små virksomheder vil erhvervspolitikken ikke kun være en politik, der stimulerer udvalgte erhverv men også være en politik, som fungerer som motor for beskæftigelse - og det har Danmark hårdt brug for i en situation med faldende beskæftigelse og høj ledighed. Det må være noget, der lægger de politikere på sinde, som lige nu forhandler fremtidens vilkår for vækst i Danmark.

[X]