Vækst- og erhvervspolitik

Finanslovsforslag 2013: Tiltrængt sanering af erhvervsstøtteordninger

Der er lagt op til en beskæring af erhvervsstøtten med 2 mia. kr., der primært hentes via skattesystemet, udløb af eksisterende erhvervsstøtteordninger, afvikling af støtteordninger til energirenovering af boliger og lønsumsafgifter, dvs. skat på virksomhedens lønudgifter.

Endelig foreslås det, at 240 mio. kr. fra Højteknologifonden omprioriteres til fordel for universiteternes og sektorforskningsinstitutionernes basismidler.

AC støtter, at regeringen nu er kommet med et udspil til, hvordan erhvervsstøttemidlerne kan omprioriteres og bringes i spil på andre områder, hvor der i disse år er behov for en styrket indsats.

AC's samlede bemærkningerne til finanslovsforslaget for 2013

[X]