Vækst- og erhvervspolitik

Finanslovsforslag 2013: Øget konkurrence og offentlige-private partnerskaber

I finanslovsforslaget fremgår det, at der skal anvendes 22 mio. kr. på en styrket vejledning om konkurrencereglerne, der skal have til formål at fremme samarbejdet mellem offentlige og private virksomheder for derved at øge effektiviteten og skabe ny vækst og flere job.

Det er dog ikke tilstrækkeligt at styrke vejledningsindsatsen.

Det aktuelle forslag om en begrænsning af annonceringspligten i kommunerne i forbindelse med offentligt udbud må også tages af bordet. En forudsætning for at private virksomheder kan byde på og træde ind i et samarbejde om at løse offentlige opgaver er naturligvis kendskab til opgavernes eksistens. En styrket vejledningsindsats må derfor kombineres med fjernelse af det aktuelle lovforslag om at begrænse kommunernes annonceringspligt for at opnå den ønskede positive vækst - og beskæftigelseseffekt.

AC's samlede bemærkningerne til finanslovsforslaget for 2013

[X]