Vækst- og erhvervspolitik

De studerende er klar til at indtage førersædet som iværksætterpiloter

Debatindlæg bragt i Altinget 4. februar 2013 af Erik Jylling, formand for AC.

Så kom regeringens innovationsstrategi med et nyt initiativ: "Iværksætterpilotordningen", som skal hjælpe 40 dimittender med finansiering og rådgivning til at starte virksomhed.

Nu er der kun afsat midler til en forsøgsordning, der giver mulighed for at puste luft under vingerne til et begrænset antal iværksættere. Derfor bliver det afgørende, at vi er omhyggelige med at udvælge de iværksættere, som har en idé med et reelt forretnings- og vækstpotentiale. 

De studerende har længe været klar til at gribe muligheden. Alene sidste år er andelen af stu-derende, som følger et iværksætterkursus, vokset med næsten 10 pct. Siden år 2000 er antallet af studerende, som kæmper ved den årlige Venture Cup om at blive kåret som Danmarks mest innovative iværksættervirksomhed, fordoblet.

I AC har vi gennemført en undersøgelse, der viser, at vækst- og forretningspotentialet blandt akademikeriværksættere findes blandt mange faglige discipliner. Det er ikke forbeholdt ingeniører og erhvervsøkonomer. Desuden er resultaterne gode, når iværksættere fra forskellige fag går sammen og starter virksomhed.

Vi har brug for en ordning, som stimulerer udviklingen af forskellige nye videnbaserede virksomheder, og som baner vejen for udbredelsen af en stærkere iværksættertrang blandt flere studerende ved at skabe nye rollemodeller.

En god udvælgelsesproces kræver, at vi både vægter iværksætterens faglige kompetencer, men også iværksætterens evner til hurtigt at komme i kontakt med og nå markedet. Her må viden fra universiteternes iværksættermiljøer kombineres med erfarne (serie)iværksættere.

I Danmark skal vi blive bedre til at gøre brug af de erfarne (serie)iværksættere - også i forhold til at udpege de ny iværksætterpiloter. Vi skal lære af de internationale iværksættermiljøer, hvor man trækker på erfarne iværksættere og skaber vækstklynger. Erfarne iværksættere med udsyn og kendskab fra flere brancher vil være i stand til at vurdere forretningsideer og -koncepter, der udspringer af forskellige fagdiscipliner. De vil kunne spille en central rolle i at få de nystartede til at udvikle idé og forretningskoncept i tæt kontakt med markedet og rådgive iværksætterpiloterne i startforløbet.

Det er godt, der nu sendes et politisk signal om, at små nye videnbaserede virksomheder er afgørende for udvikling af job og vækst i Danmark. Det er de ambitioner, som bliver lagt i forsøgsordningen, der afgør, om initiativet bliver vejen til at skabe flere job og indløse innovationspotentialet i Danmark, og som kan retfærdiggøre, at forsøget udvides og gøres til en permanent ordning.

[X]