Vækst- og erhvervspolitik

De nye selvstændige – den oversete vækst

NY PUBLIKATION: I disse år er en ny type selvstændige på vej. De nye selvstændige er succesfulde enmandsvirksomheder, der vokser, udvikler sig og skaber værdi uden at ansætte folk. De repræsenterer en ny vækstmodel og en trend, som vi kommer til at se mere til i fremtiden. Den nye publikation”De nye selvstændige – den oversete vækst”giver flere eksempler på dette.

Det skal være nemmere at være selvstændig i Danmark. Selv om det ofte fremhæves, at det er lettere at starte virksomhed her end i andre lande, så oplever flere nye selvstændige mange benspænd. Det skal vi gøre noget ved.

Det er vigtigt, at vi i Danmark ikke overser, at selv helt små iværksættere kan skabe vækst og job. Og ikke alle iværksættere skal vurderes på deres potentiale til at blive et Novo Nordisk eller Grundfoss. I mange af de nystartede virksomheder arbejdes der efter en netværkspræget forretningsmodel, hvor indtjening, udvikling og jobskabelse sker i et netværk af personlige kontakter/bidragydere, virksomheder og kunder, der sammen arbejder om at skabe værdi. De tager deres netværk med andre virksomheder og selvstændige til hjælp, når ordrebogen vokser. Vækst kanaliseres ud i netværket og sker ikke kun i egen virksomhed.

For i takt med, at forbrugernes behov, virksomhedernes produktion og nye teknologier hastigt er under forandring i disse år, bliver det sværere for mange af de store etablerede virksomheder at følge med denne udvikling og fastholde en langsigtet plan og forretningsstrategi. Her har de nye små virksomheder den fordel, at de ikke har et stort produktionsapparat eller bureaukrati. De er ekstremt fleksible og kan hurtigt reagere og tilpasse sig, når vilkårene for at drive forretning ændrer sig. Som når filmproducenten Jon Rytter ikke længere kun lever af at producere film, men nu også udbyder kurser og underviser sine kunder i selv at kunne optage små film og videoklip med smartphone. Det giver kunderne nogle gode oplevelser af en leverandør, som kan andet og mere end at sælge produkter, og tilfredse kunder og gode anmeldelser er grobunden for enhver sund forretning.

Et stærkt netværk er en stor del af forklaringen på den økonomiske succes blandt de nye selvstændige i denne publikation.

Med den ny publikation”De nye selvstændige – den oversete vækst” vil vi nuancere billedet af, hvordan fremtidens vækst i erhvervslivet kommer til at se ud. Flere tendenser peger på, at det de små nye selvstændige, som vil være en væsentlig del af den motor, som fremover kommer til at drive den økonomiske vækst nationalt og internationalt.

Men hvem er disse nye selvstændige, hvordan tjener de deres penge, og hvad er deres ønsker for at drive forretning? Det er spørgsmål som publikationen giver svar på via et bredt udvalg af cases. Vi ønsker med publikationen at være med til at inspirere og skabe større forståelse for vilkårene blandt de nye selvstændige, som kommer til at udgøre en voksende del af iværksætterkulturen i Danmark fremadrettet.

De selvstændige i publikationen peger selv på flere initiativer, der kan fremme deres bidrag til vækst og jobskabelse. De foreslår bl.a., at der i Danmark indføres en differentieret moms, at løntilskudsordninger gøres mere smidige, og at dagpengesystemet moderniseres, så det passer til et arbejdsmarked med langt flere selvstændige.

Publikationen henvender sig til alle, der arbejder med erhvervspolitik og iværksætteri. Men også til alle dem, der blot er nysgerrige på ”de nye selvstændige”, og som ønsker sig at blive klogere på, hvordan livet som selvstændig ser ud i dagens Danmark.

Hent "De nye selvstændige - Den oversete vækst"

[X]