Vækst- og erhvervspolitik

Ambitiøst forslag om at investere i videniværksættere

”Endelig ser vi en regering, som anerkender den store økonomiske og beskæftigelsesmæssige værdi, som videniværksættere skaber. Akademikerne har i mange år efterlyst en solid satsning på området med 100 mio. kr., og det er derfor med stor glæde, vi nu ser, at regeringen og aftaleparterne bakker op om behovet for at satse stort på målgruppen”, udtaler Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Akademikerne ser frem til den nye iværksættertilskudsordning målrettet videnbaserede iværksættere. Det er positivt, at ordningen bygger videre på erfaringerne fra den regionale og nationale forsøgsordning med etableringsydelse og rådgivning til nyuddannede akademikere, som starter virksomhed. Det er afgørende, at universiteterne og deres viden og arbejde fra innovationsmiljøerne kommer til at spille en central rolle i udformningen af den nye ordning.

”Iværksætterspirer på universiteterne skal mødes på tværs af fag og fakulteter, og derfor skal der etableres mødepladser. Det kræver, at der afsættes midler til formålet. En af forudsætningerne for at opstartsvirksomheder kommer ind i et positivt vækstforløb er, at de forstår betydningen af tidligt at have forskellige kompetenceprofiler i virksomheden”, siger Lars Qvistgaard.

Akademikerne anbefaler, at man kigger på Innovationsfondens indgående kendskab til gruppen af (nyuddannede) videniværksættere og deres netværk med universiteterne. Innovationsfonden bør være en aktiv drivkraft i udformningen af ordningen.

Om finanslovsforslaget

I regeringens finanslovsforslag for 2019 er der indgået aftale om at afsætte 37,8 mio. kr. i 2019 til "Proof of Concept"-ordning og 60,9 mio. kr. i 2019 til en Iværksættertilskudsordning, der skal målrettes videnbaserede iværksættere.

[X]