Vækst- og erhvervspolitik

Akademikernes høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven

Akademikerne har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., kulbrinteskatteloven og forskellige andre love (skatteelementer fra aftale om vækstplan) i høring fra Skatteministeriet.

Læs hele Akademikernes høringssvar her

[X]