Vækst- og erhvervspolitik

Akademikernes bemærkninger til INNO+-kataloget "INNO+: Det innovative Danmark"

Styrelsen for Forskning og Innovation har udarbejdet og udsendt et udkast til INNO+-katalog med titlen ”INNO+: Det innovative Danmark”.

Formålet med INNO+ er at identificere konkret samfundsudfordringer, hvor Danmark har et særligt potentiale for at skabe nye løsninger, som kan danne grundlag for vækst og beskæftigelse i erhvervslivet.

Styrelsen har inviteret bl.a. Akademikerne til at deltage i processen omkring udarbejdelsen af kataloget, og Akademikerne har netop fremsendt kommentarer til første udkast.

Akademikernes bemærkninger til udkast til INNO+-kataloget: "INNO+: Det innovative Danmark"

[X]