Vækst- og erhvervspolitik

Aftale om rekruttering af international arbejdskraft – en sejr i kampen mod social dumping

Der er mange rigtige positive takter i den nye aftale om rekruttering af international arbejdskraft, som der netop er nået bred politisk enighed om. Lempelse af forskerskatteordningen og indførelsen af den nye ordning for iværksættere fra tredjelande er to vigtige initiativer. Et tredje initiativ er etableringen af en adgang til en certificeringsordning for virksomheder, som ønsker at benytte et ”fast track” spor, der lægges ud for hurtigt at kunne ansætte international arbejdskraft.

”Certificering af virksomheder, der ønsker at benytte et fast track spor, er en rigtig god måde at imødekomme både virksomhedernes ønske om en hurtig adgang til den udenlandske arbejdskraft og fagbevægelsens ønske om, at den udenlandske arbejdskraft skal ansættes på sædvanlige danske ansættelsesvilkår. Det vil vi gerne kvittere partierne bag aftalen for”, understreger Finn R. Larsen.

En opbakning til en internationalisering af det danske arbejdsmarked forudsætter, at det bliver muligt at kunne tiltrække den dygtige højt kvalificerede arbejdskraft, men også at de vilkår vi kan tilbyde bidrager til både på kort og lang sigt at styrke en målsætning om bæredygtig vækst og beskæftigelse.

”Når det nu bliver lettere at få adgang til højt uddannet udenlandsk arbejdskraft, er det derfor vigtigt, at det nu er aftalt, at der vil ske en justering af greencard-ordningen, så den mere præcist målrettes områder, hvor der mangler højtkvalificeret arbejdskraft. Det vil forhåbentlig minimere antallet af kedelige historier om højt uddannede i Danmark, der ikke kan finde job, som matcher deres uddannelse”.

”Endelig hilser vi det velkomment, at pointsystemet løbende vil blive ændret og tilpasset efterspørgslen på det danske arbejdsmarked”, udtaler Finn R. Larsen, formand for Akademikerne.

Link til aftalen om en reform af international rekruttering – Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft:

http://bm.dk/da/Aktuelt/Pressemeddelelser/Arkiv/2014/06/Bred%20aftale%20om%20reform%20af%20international%20rekruttering.aspx

For yderligere information:

Käthe Munk Ryom, Chefkonsulent, tlf. 2249 5866

[X]