Vækst- og erhvervspolitik

ACtuelt: Regeringens vækstpakke

Prioritering af kortsigtede stimuli

Regeringen har i dag fremlagt en vækstpakke, som har til formål midlertidigt at stimulere den indenlandske økonomi og sætte gang i et fastfrosset boligmarked på et tidspunkt hvor dansk økonomi stagnerer. Men det er ikke en vækstpakke, der skaber langsigtet holdbarhed ved at forbedre de danske virksomheders langsigtede konkurrenceevne og vækstbetingelser. I AC efterspørger vi flere reelle vækstinitiativer.
 
Vækstpakken på 10,8 mia. kr. skal styrke boligmarkedet, øge det private forbrug og styrke de offentlige investeringer i perioden frem til 1. januar 2013. Det sker bl.a. ved at nedsætte omkostningerne ved bolighandler, udvide mulighederne for at få del i midlerne fra BoligJob-ordningen og ved at lade kommunerne sætte gang i flere projekter.
 
Vækstpakken må med sit kortsigtede perspektiv betragtes som endnu en del af valgoplægget fra regeringen, og AC vurderer, at vi desværre kommer til at vente et stykke tid, før der kommer reelle langsigtede vækstinitiativer på bordet. AC efterspørger fortsat initiativer, der fx giver øgede investeringer i uddannelse og forskning, øger uddannelsesniveauet i den private sektor og stimulerer virksomhedernes innovationsevne og produktivitet samt deres samarbejde med universiteterne.
 
Set i et snævert AC-perspektiv er der ikke mange nye og interessante initiativer i den aktuelle vækstpakke, men der kan dog nævnes følgende:
 
·         Fremrykning af udbetalingen af efterlønsbidraget til 1. januar 2012
·         Styrkelse af "kom i gang lån" til iværksættere
·         Fremme af grønne vækstteknologier
·         Forstærket indsats over for langtidsledighed
 
Læs regeringens udspil "Holdbar vækst" på dette link: http://stm.dk/publikationer/holdbar_vaekst_11/holdbar_vaekst.pdf.
[X]