Vækst- og erhvervspolitik

ACtuelt: Akademikere som iværksættere

Mere fokus på opstart og udvikling af egen virksomhed blandt akademikere

Ny enestående undersøgelse viser store forskelle hos akademikergrupperne som (vækst)iværksættere. Det billede blev tegnet på en nordisk konference, hvor også akademikerorganisationernes rolle, som rambuk for bedre vilkår for iværksætteri, blev diskuteret.

Det er ikke småting Danmark kan opnå ved at flere personer med en universitetsuddannelse bliver succesfulde iværksættere. Udover de indlysende økonomiske og beskæftigelsesmæssige gevinster, peger flere internationale undersøgelser også på forhold som øget innovationskraft og produktivitet som særlige bonuseffekter ved iværksættervirksomheder med en højtuddannet ejer(kreds) - bl.a. på grund af kombinationen af uddannelse og brancheerfaring.

Undersøgelsen "Nordiske akademiske vækst-iværksættere" er den første af sin slags. Den er gennemført som et fælles nordisk samarbejde mellem AC og hovedorganisationer for de svenske og norske akademikerorganisationer, SACO og Akademikerne. Selve undersøgelsesrapporten bliver først offentliggjort i starten af februar, men tallene markerer en række hovedkonklusioner både i forhold til realiseringen af iværksætterlyst og højvækstpotentiale:

Akademikere vover oftere springet og bliver selvstændige end gruppen af ikke-akademikere - og der er flere kvinder

  • 9,4 pct. af alle akademikere prøver sig selv af og starter som iværksættere. Akademikerandelen af arbejdsstyrken er på 5,3 pct.
  • Der er flere kvinder blandt akademikeriværksætterne end blandt de øvrige iværksættere.

Gruppen af samfundsvidenskabere er i førertrøjen, når det gælder succesfulde akademiske virksomhedsejere med højvækst

  • Samfundsvidenskabere vokser i højere grad, og de vokser mere end de øvrige akademiske uddannelsesgrupper.
  • knap 23 pct. af alle højvækstiværksættere er et A/S

Iværksættere og vækstiværksætter er at finde blandt de yngre akademikere

  • Ca. 38,3 pct. af alle akademikeriværksættere er i aldersgruppen 39 år eller yngre.
  • Og de yngre klarer sig rigtig godt. 49,3 pct. af alle akademiker- højvækstvirksomheder er at finde i blandt de, som er 39 år eller yngre.

"Det er positivt at se, at de yngre akademikere klarer sig godt, når de starter egen virksomhed. Vi ser, at uddannelse kombineret med brancheerfaring, et godt netværk og et personligt drive er centrale elementer i at opbygge en succesfuld virksomhed for akademikere.

At akademikere med en samfundsvidenskabelig uddannelse vokser mere og hurtigere end øvrige akademikere er vel ikke så overraskende, for de sælger typisk egen knowhow, konsulentydelser, mens de tekniske naturvidenskabelige iværksættere har et længere udviklingsforløb, der kræver større kapitalinvesteringer inden virksomheden er vækstklar.

Det er vigtigt med målrettet fokus på opstart og udvikling af egen virksomhed hos flere akademiske uddannelsesgrupper og på forskellige typer af virksomheder. Særligt set i lyset af regeringens målsætning om, at 25 pct. af befolkningen fremadrettet skal have en akademisk uddannelse", siger Erik Jylling, formand for AC.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen omfatter mere end 3000 akademikere fra de tre nordiske lande, som inden for de seneste år har valgt at forfølge en karriere som selvstændig og har startet egen virksomhed. I undersøgelsen indgår:

- Registerdata om akademikeriværksættere i perioden 2004-2008 (senest tilgængelige periode)

- En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer gennemført i 2011

- Kvalitative interview med i alt 30 vækstiværksættere fra Danmark, Sverige og Norge fra 2011

Højvækstvirksomheder: Virksomheder med en gennemsnitlig årlig vækst på 20 pct. i antal ansatte i perioden fra 2005 til 2008.

[X]