Politik

Vi skal tale uddannelse op - for de unge lytter faktisk!

For andet år i træk falder søgningen til de videregående uddannelser. To pct. færre i år i forhold til sidste år. Universitetsuddannelserne har dog kunnet fastholde de unges interesse på nogenlunde samme niveau med sidste år. Det er positivt, at de unge har blik for universitetsuddannelserne i en tid, hvor virksomhederne for alvor begynder at opleve negative konsekvenser ved manglen på højtuddannet arbejdskraft.

”I alt for mange år har det været god politisk tone at synge med på refrænet om, at vi overuddanner os. Politikerne og andre samfundsaktører må tage ansvar og øve sig på en ny mere nutidig melodi. Det er på høje tid, vi i fællesskab begynder at tale uddannelserne op, for der er ingen tvivl om, at de unge lytter, og vi har som samfund mere end nogensinde brug for, at endnu flere unge uddanner sig”, siger Lars Qvistgaard.

 ”Den offentlige debat har tegnet et billede af, at vi overuddanner os, og at visse uddannelser endda er en direkte dårlig idé. Men at uddanne sig kan aldrig være en dårlig idé. Fra Akademikerne har vi insisteret på at bringe fakta ind i den uddannelsespolitiske debat. Tallene viser, at trods mange års vækst i optaget på universitetsuddannelserne, har akademikerne fastholdt deres gode beskæftigelsestal og lønforspring i forhold til andre uddannelsesgrupper. Med andre ord har arbejdsmarkedet efterspurgt akademiske kompetencer, og alt peger på, at den efterspørgsel ikke bliver mindre i fremtiden, tværtimod”, siger Lars Qvistgaard.

Årets søgning til de videregående uddannelser viser samtidig, at stadig flere unge vælger de såkaldte STEM-uddannelser - ikke mindst inden for IT og ingeniørvidenskab.

”Der er ingen tvivl om, at unge i dag har fokus på fremtidsudsigterne ved en given uddannelse. Så også her lytter vores unge mennesker. Det er i udgangspunktet godt, så længe de unge ikke kun vælger uddannelse med hjernen, men også har hjertet med. For motivation og interesse er en altafgørende forudsætning for at studere og dygtiggøre sig”, siger Lars Qvistgaard. 

[X]