Politik

Vi kan ikke spare os til vækst

Vi skal leve af uddannelse. Det budskab har der været bred konsensus om i årevis, og med rette. Viden og uddannelse er det råstof, der skal sikre Danmarks internationale konkurrenceevne og dermed vækst. Og vækst er afgørende for, at vi også i fremtiden kan finansiere det velfærdssamfund, vi alle nyder godt af. Men med regeringens spareudmelding på 8,7 mia. kr. for uddannelsessektoren, herunder 3, 3 mia. kr. for de videregående uddannelser, synes denne forståelse at være forsvundet. Akademikerne finder regeringens spareplaner dybt bekymrende for vores uddannelser fra folkeskole over ungdomsuddannelser til videregående uddannelser.

Finn R. Larsen, formand for Akademikerne, udtaler:

”Der er tæt på kafkask, at regeringen på den ene side bedyrer, at universiteterne kan finde pengene ved afbureaukratisering, og på den anden side har lagt stemmer til en fremdriftsreform, der om noget bidrager til stigende administration og bureaukrati. Vi har endnu til gode at se, hvor meget uddannelsesministeren reelt har lyttet til kritikken af fremdriftsreformens negative konsekvenser for uddannelsernes kvalitet og relevans,” siger Finn R. Larsen.

”Sandheden er, at der ikke er noget kornfedt at skære af. Universitetsuddannelserne er allerede i dag underfinansierede. Det er ingen nyhed. Tilbage i 2009 kunne McKinsey dokumentere, at basisbevillinger er med til at finansiere uddannelserne, fordi taxameterne ikke er fuldt dækkende. Og siden da har den såkaldte grønthøster på 2 pct. årlige besparelser ufortrødent kørt hen over uddannelsesbevillingerne. Vi har endnu ikke fået lov at se den opfølgende taxameteranalyse fra Deloitte. Uddannelsesministeriet har haft den færdige analyse liggende i skuffen i snart et halvt år. Mit bud er, at den viser det samme billede af underfinansierede uddannelser. Et billede der åbenlyst ikke passer ind i regeringens sparepolitik,” siger Finn R. Larsen.

Mere information 

Finn R. Larsen, formand for Akademikerne, 2966 6977, frl@ac.dk

[X]