Politik

Uddannelsespolitiske initiativer for bedre match mellem fremtidens udbud og efterspørgsel af akademisk arbejdskraft

Veluddannede kandidater er en forudsætning for, at Danmark kommer til at klare sig i den tiltagende globale konkurrence. Læs notatet fra Akademikerne.

Dette gælder både i forhold til samfundets udvikling i bred forstand og i forhold til erhvervslivets mere konkrete behov og efterspørgsel.

Det er derfor afgørende med uddannelsespolitiske løsningsmodeller, der kan bidrage til at sikre en større andel af højtuddannede til områder, som ellers må forventes at opleve en særlig arbejdskraftmangel, hvis vi blot lader stå til. Løsningstiltag, der modsat dimensionering, ikke lukker døren i for drømmestudiet, men derimod kan åbne de unges øjne for, at der også kan være andre drømmestudier, der måske tilmed kan forbed-re ens fremtidige beskæftigelsesmuligheder.

Notatet gennemgår forskellige uddannelsespolitiske tiltag.

Læs notatet her

 

[X]