Politik

Uddannelsernes kvalitet understøttes bedst med enkelt og forudsigeligt bevillingssystem

Regeringen har nedsat et internt embedsmandsudvalg, der skal komme med forslag til udformning af et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser. Som indspil til dette arbejde, har Akademikerne formuleret en række grundlæggende principper for et fremtidigt bevillingssystem.

For Akademikerne er uddannelsernes kvalitet hjerteblod. Derfor anbefaler vi, at et bevillingssystem skal kunne sikre institutionerne budgetsikkerhed, ligesom bevillingssystemet skal være enkelt uden styringsmæssige overlap i forhold til uddannelsernes kvalitetssikring, optag og kandidatproduktion.

 

Akademikernes "Principper for et fremtidigt bevillingssystem for de videregående uddannelser" (januar 2016)

[X]