Politik

SU-reform og tiltag til hurtigere gennemførelse

Akademikerne bifalder i sit høringssvar, at et bredt folketingsflertal vil bevare det danske SU-system i sin grundform med stipendium som hovedkomponent og mulighed for supplerende studielån. I betragtning af, at ændringerne i SU-systemet er sket ud fra en politisk præmis om besparelser, kan Akademikerne tilslutte sig de overordnede prioriteringer i SU-reformen.

Akademikerne er desuden enig i, at en reform af SU-systemet må have følgeskab af særlige tiltag rettet mod universiteterne og de andre videregående uddannelsesinstitutioner, der kan understøtte de studerendes studiefremdrift. Dog må hensynet til hurtighed aldrig overskygge hensynet til uddannelsernes kvalitet og niveau. Akademikerne foreslår, at effekterne af det samlede lovkomplekset evalueres efter 3 år i forhold til frafald og social mobilitet blandt de studerende, samt en evaluering af reformens konsekvens for uddannelsernes kvalitet og niveau.

Akademikernes høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af SU-loven mv.

Akademikernes høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven mv.  

[X]