Politik

Styr på fakta om SU: Social mobilitet og studiegennemførelse i Norge

Det norske studiestøttesystem er trukket ind i den danske SU-debat som en del af argumentationen for forringelse af det danske SU-system. Budskabet er, at når Norge kan indføre lån i stedet for SU, så kan vi også i Danmark. Men er det helt så enkelt som forslagsstillerne bag SU-forringelser forsøger at argumentere for? Det korte svar er nej, det er det ikke.

Vi har med hjælp fra vores norske søsterorganisation Akademikerne indsamlet viden fra norske og internationale undersøgelser om det norske studiestøtte- og uddannelsessystem, særligt med fokus på social mobilitet og gennemførelse. Hensigten med notatet er at bidrage til den hjemlandske SU-debat med fakta og nuancer fra Norge.

Det nævnes ofte, at det norske studiestøttesystem blev forringet med den store kvalitetsreform i 2002. Det er ikke korrekt. Før reformen udgjorde stipendiedelen 30 pct. i det norske studiestøttesystem. Efter reformen blev stipendiedelen hævet til 40 pct. dog under forudsætning af, at den studerende består eksamener i forhold til normeret tid. Samtidig steg det samlede støttebeløb med 14 pct.

Trods intentionen med kvalitetsreformen i 2002 om at øge studiegennemførelsen, er dette ikke sket. Tværtimod er gennem-førelsesprocenten faldet på de videregående uddannelser i Norge. Senest har den norske Produktivitetskommisjon blandt andet fremhævet den lave gennemførelse som et problem i forhold til at realisere visionen om Norge som et videnssamfund.

Samtidig peger norske undersøgelser på, at ens sociale baggrund fortsat har stor betydning for, om man gennemfører en videregående uddannelse, trods adgang til gratis uddannelse i Norge. Grunden er, at studerende fra lavere uddannelsesbaggrunde er mindre parat til at optage lån og at de derfor arbejder mere ved siden af studierne end andre studerende, hvilket samtidig gives som forklaring på den lavere gennemførelse blandt unge fra sociale lavere lag.

I det hele taget får de lave gennemførelsesrater meget opmærksomhed i den norske uddannelsespolitiske debat. I juni 2016 har Norges Storting enstemmigt vedtaget at forbedre studiestøttesystemet ved at hæve antallet af studiestøttemåneder fra 10 til 11 måneder. Konkret betyder det, at juni, hvor mange eksamener ligger, bliver omfattet af studiestøtteordningen. Forbedringen af studiestøtten begrundes netop med et ønske om at forbedre gennemførelsesraten på de videregående uddannelser.

Studiestøtte og social mobilitet i Norge

For yderligere information:
Chefkonsulent Birgit Bangskjær, mail bba@ac.dk, mobil: 22 49 58 55

[X]